Corona-åtgärder för företag - Sammanställning
Bild: Wikimedia Commons, Jonathan Joseph Bondhus

Regeringen presenterar corona-åtgärder för företag med täta mellanrum nu. Här hjälper vi dig att hålla reda på vad som är på gång.

 

Flera extra ändringsbudgetar

Några av ändringarna genomför regeringen direkt, genom förordningar. men de flesta åtgärderna måste beslutas av riksdagen innan de kan börja gälla. Regeringen lämnar då förslag i propositioner som riksdagen ska ta ställning till efter utskottsbehandling. Corona-åtgärderna prioriteras för att besluten kan fattas i snabb takt.

 1. Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset (Prop. 2019/20:136, från 17 mars 2020)
  • Beslutad av riksdagen 19 mars 2020
 2. Extra ändringsbudget för 2020 (Prop. 2019/20:132, från 19 mars 2020)
  • Korttidsarbete, korttidspermittering, anstånd att betala arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms (månadsmoms och kvartalsmoms), tillfälligt slopat karensavdrag, tillfälligt slopat sjuklöneansvar för företag, tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
  • Riksdagsbeslutet ska komma den 2 april
 3. Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag (Prop. 2019/20:142, från 26 mars 2020)
  • Statlig lånegaranti
  • Riksdagsbeslutet ska komma den 1 april
 4. Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (Lagrådsremiss, från 27 mars 2020)
  • Tillfälligt sänkta sociala avgifter, tillfällig hyresrabatt, tillfälligt höjd avsättning till periodiseringsfond, anstånd för årsmoms
  • Efter lagrådets yttrande ska en proposition komma, följd av riksdagsbeslut
 5. Krispaket för svenska småföretag (Pressmeddelande från 25 mars 2020) – Bara frågan om hyresrabatt väntar på förslag

Punkt 2 hittar du mer om i vårt artikel Coronaviruset och ditt företag – Checklista. Där tar vi också upp en rad andra corona-relaterade frågor för företag.

Punkt 3, 4 och 5 hittar du mer om i vår artikel Nya corona-åtgärder för småföretag.

 

Kontakta oss om du har frågor om hur coronaviruset påverkar ditt företag

Undrar du över något om alla förändringar på grund av coronaviruset? Kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen. Det finns dock ingen lagstiftning på plats ännu så vi ber dig om förståelse för att även vi behöver invänta mer information.

Kommentarsfunktionen är avstängd.