Checklista för corona-åtgärder
Checklista för corona-åtgärder (Bild: Pixabay, beskuren)

Idag har regeringen lämnat sin extra ändringsbudget för 2020 till riksdagen om de olika stödåtgärderna med anledning av grund av coronaviruset.

Motionstiden i riksdagen, om dagens proposition, har förkortats till 6 dagar och slutar den 25 mars. Riksdagens tidplan för beslut har inte publicerats ännu, men beslutet bör kommer mycket snabbt därefter.

 

OBS! Denna artikel ersätter tidigare inlägg om corona-åtgärder!

Detta är en dagsaktuell uppdatering som ersätter våra tidigare inlägg:

 

Dagens färdiga förslag

Dagens extra ändringsbudget innehåller färdiga förslag om:

 • Nytt system för korttidsarbete och höjt statligt stöd vid korttidspermittering
  • Ska träda i kraft den 7 april 2020, men gälla från och med den 16 mars 2020
 • Möjlighet till anstånd med att betala arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
 • Tillfälligt slopat karensavdrag
  • Även egenföretagare ersättas med schabloniserad sjukpenning för dag 1-14
  • Ska gälla från 11 mars 2020 till i första hand 31 maj 2020
 • Staten tar tillfälligt över kostnaden för sjuklöneansvaret
  • Ska gälla för april och maj 2020
 • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
  • Ska träda i kraft den 17 april 2020, men gälla från och med 13 mars 2020

 

Jämkning preliminär skatt

Om du bedömer att resultatet drabbas i ditt företag av corona-effekterna så bör du kolla om F-skatten är för hög. Du lämnar en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket och ansöker i den om jämkning av F-skatten enligt dina nya uppgifter. Vi kan hjälpa dig att göra jämkningsansökan.

 

Lån till små och medelstora företag

Riksbanken lånar ut pengar räntefritt till bankerna för att underlätta för bankerna att låna ut kapital till små och medelstora företag. Bankerna behandlar i sin tur kreditansökningar från företagen enligt sina egna villkor, bl.a. för vilken ränta de tar ut.

Nuläge: Bekräftat och verkställt.

Finansinspektionen tar tillfälligt bort kravet på en buffert för bankerna. Syftet är att underlätta kreditgivningen till företag, för att hålla igång näringslivet och hjälpa livskraftiga företag som drabbas av coronaviruset.

Nuläge: Bekräftat och verkställt.

 

Förluster på grund av coronaviruset

Det cirkulerar information om att förluster i företag på grund av coronaviruset blir fullt ut avdragsgilla.

Nuläge: Obekräftat. Vi har i nuläget ingen bekräftelse från regering eller riksdag av att en sådan allmän avdragsrätt kommer att införas.

 

Personuppgifter

Kom ihåg integriteten för personliga uppgifter, det är lätt att missa nu när situationen är så turbulent. Datainspektionen har lagt upp en informationssida om vad som gäller i samband med coronaviruset.

 

Försenade årsredovisningar

Förseningsavgift måste som huvudregel tas ut om årsredovisningen kommer in för sent. Bolagsverket kan dock låta bli att ta ut avgift om förseningen är kopplad till corona-smitta. Företaget måste i så fall ansöka om eftergift och Bolagsverket gör då bedömning från fall till fall.

 

Stora bolagsstämmor

Regeringen har förbjudit möten etc. med fler än 500 deltagare.

Status: Bekräftat och verkställt.

Vad gäller då för vårens bolagsstämmor i de största företagen? Omfattas de av förbudet? Bolagsverket tar inte ställning men har sammanställt frågor och svar om vad som gäller för övrigt.

 

Kontakta oss om du har frågor om hur coronaviruset påverkar ditt företag

Undrar du över något om alla förändringar på grund av coronaviruset, kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen. Det finns dock ingen lagstiftning på plats ännu så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Kommentarsfunktionen är avstängd.