Coronaviruset - Tomma kontor
Tomma kontor i tider med coronavirus (Bild: Patrick Strandberg, Flickr – beskuren)

Här är några viktiga punkter att tänka på när ditt företag påverkas av coronaviruset. Det vimlar av information, men tänk som vanligt på att bara förlita dig på bekräftad information. Vi bekräftar vår information här genom att ange källor.

  • 2020-03-16: Tillägg på slutet om GDPR och om stora bolagsstämmor
  • 2020-03-17: Flera uppdateringar enligt markeringar i artikeln

Uppdatering 2020-03-17: Den extra budgetpropositionen ska beslutas av regeringen den 19 mars 2020 och överlämnas samma dag till riksdagen.

 

Korttidsarbete

Regeringen vill tidigarelägga införandet av anställningsformen korttidsarbete till den 1 maj 2020. Syftet är dels att undvika uppsägningar, dels att ge bättre möjligheter för företagen att snabbt komma igång igen när det blir bättre.

Nuläge: Bekräftat men inte verkställt. Regeringen har berättat att de ska återkomma med förslag (extra budgetproposition) och att de har löpande kontakt med riksdagen för snabba beslut.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen har lämnat ett färdigt lagförslag om korttidsarbete till Lagrådet för granskning, innan det lämnas till Riksdagen för beslut. Här hittar du de planerade reglerna, även om det alltså inte är beslutat ännu.

Svenskt Näringsliv trycker på om att anställningsformen korttidsarbete ska införas omedelbart.

Nuläge: Obekräftat. Regeringen har inte bekräftat åtgärder enligt förslaget från Svenskt näringsliv ännu. Se dock nästa avsnitt ”Korttidspermittering”.

 

Korttidspermittering

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen vill införa korttidspermittering. ”Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.”

Nuläge: Bekräftat. Reglerna om korttidspermittering ska träda ikraft den 7 april och gälla 16 mars-31 december 2020. Förslaget har dock inte kommit ännu.

 

Anstånd att betala AGI

Regeringen vill införa möjlighet för företagen att få vänta med betalningen av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter. Syftet är att hjälpa företag som har ansträngd likviditet. Vi på RedovisningsHuset ber dig dock att tänka på att det kan bli tungt när avgifter och skatter med anstånd ska betalas samtidigt med ordinarie betalningar av AGI längre fram.

Nuläge: Bekräftat men inte verkställt. Regeringen har berättat att de ska återkomma med förslag (extra budgetproposition) och att de har löpande kontakt med riksdagen för snabba beslut.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen har ändrat utformningen av anståndet för betalning av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter. Upp till 3 månaders betalningar av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter ska få anstånd upp till 12 månader.

Nuläge: Bekräftat. Reglerna om anstånd ska träda i kraft den 7 april 2020 men får tillämpas redan från 1 januari 2020. Företag som redan har betalat in moms till skattekontot för januari-mars 2020 kan få momsen återbetald från Skatteverket, för senare återbetalning inom anståndsperioden.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen har lämnat ett färdigt lagförslag om anståndet Lagrådet för granskning, innan det lämnas till Riksdagen för beslut. Här hittar du de planerade reglerna, även om det alltså inte är beslutat ännu.

 

Anstånd att betala moms

Banker med flera har aktuell information om regeringens åtgärder, men du behöver själv kontrollera vad som är bekräftat och inte. En sådan punkt är att regeringen föreslår att företagen ska få vänta med betalning av moms.

Nuläge: Obekräftat. Regeringen har inte bekräftat att något anstånd för moms skulle vara på väg.

Svenskt Näringsliv trycker på om att regeringen ska införa möjlighet till anstånd med betalning av moms.

Nuläge: Obekräftat. Regeringen har inte bekräftat eller kommenterat förslaget från Svenskt Näringsliv.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen vill införa möjlighet för företagen att få vänta med betalningen av moms (månadsmoms och kvartalsmoms), med samma utformning som det uppdaterade anståndet för arbetsgivaravgifter och avdragna skatter: Upp till 3 månaders momsbetalningar ska få anstånd upp till 12 månader.

Nuläge: Bekräftat. Samma regler som den uppdaterade utformningen av anstånd för betalning av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter: Reglerna om anstånd ska träda i kraft den 7 april 2020 men får tillämpas redan från 1 januari 2020. Företag som redan har betalat in moms till skattekontot för januari-mars 2020 kan få momsen återbetald från Skatteverket, för senare återbetalning inom anståndsperioden.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen har lämnat ett färdigt lagförslag om anståndet Lagrådet för granskning, innan det lämnas till Riksdagen för beslut. Här hittar du de planerade reglerna, även om det alltså inte är beslutat ännu.

 

Slopad karensdag

Regeringen vill slopa karensdagen tillfälligt, från 11 mars till 11 maj 2020. Syftet är att underlätta för anställda att stanna hemma och sjukskriva sig om de befarar att de kan vara smittade. Företaget ska göra avdrag för karensdagen som vanligt. Den anställde ska ansöka i efterhand om ersättning för karensdagen från staten. Ansökan ska göras till Försäkringskassan.

Nuläge: Bekräftat men inte verkställt. Regeringen har berättat att de ska återkomma med förslag (extra budgetproposition) och att de har löpande kontakt med riksdagen för snabba beslut.

 

Företagens sjuklöneansvar

Svenskt Näringsliv trycker på om att regeringen tillfälligt helt ska ta bort företagens sjuklöneansvar för de första 14 dagarna i en sjukperiod.

Nuläge: Obekräftat. Regeringen har inte bekräftat eller kommenterat förslaget från Svenskt Näringsliv.

Uppdatering 2020-03-17: Regeringen vill att staten tillfälligt ska ta hela kostnaden för sjuklöneansvaret (de första 14 dagarna av sjukfrånvaron, som hittills har bekostats av företagen). Staten tar över kostnaden under april och maj 2020. Även egenföretagare omfattas, de ska kunna få en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Nuläge: Bekräftat. Reglerna om korttidspermittering ska träda ikraft den 7 april och gälla 16 mars-31 december 2020. Förslaget har dock inte kommit ännu.

 

Lån till små och medelstora företag

Riksbanken vill underlätta för bankerna att låna ut kapital till små och medelstora företag. Syftet är att hålla igång näringslivet och hjälpa livskraftiga företag som drabbas av coronaviruset. Riksbanken lånar ut pengar räntefritt till bankerna. Bankerna behandlar i sin tur kreditansökningar från företagen enligt sina egna villkor, bl.a. för vilken ränta de tar ut.

Nuläge: Bekräftat och verkställt. Villkoren för utlåningen till bankerna publiceras på Riksbankens hemsida den 16 mars.

Finansinspektionen tar tillfälligt bort kravet på en buffert för bankerna. Syftet är att underlätta kreditgivningen till företag, för att hålla igång näringslivet och hjälpa livskraftiga företag som drabbas av coronaviruset.

Nuläge: Bekräftat och verkställt.

 

Förluster på grund av coronaviruset

Det cirkulerar information om att förluster i företag på grund av coronaviruset blir fullt ut avdragsgilla.

Nuläge: Obekräftat. Vi har i nuläget ingen bekräftelse från regering eller riksdag av att en sådan allmän avdragsrätt kommer att införas.

 

Personuppgifter

Kom ihåg integriteten för personliga uppgifter, det är lätt att missa nu när situationen är så turbulent. Datainspektionen har lagt upp en informationssida om vad som gäller i samband med coronaviruset.

 

Stora bolagsstämmor

I och för sig en fråga bara för de största företagen, men även för dig som delägare i dem. Vi tar upp det här också för fullständighetens skull.

Regeringen har förbjudit möten etc. med fler än 500 deltagare.

Status: Bekräftat och verkställt.

Frågan har då uppkommit om vad som gäller för vårens bolagsstämmor i de största företagen. Bolagsverket tar inte ställning till om de är att klassa som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, men de har sammanställt frågor och svar om vad som gäller för övrigt.

 

Kontakta oss om du har frågor om hur coronaviruset påverkar ditt företag

Undrar du över något om alla förändringar på grund av coronaviruset, kontakta oss så hjälper vi dig att om möjligt reda ut begreppen. Det finns dock ingen lagstiftning på plats ännu så vi ber dig om förståelse för att vi behöver invänta mer information.

Kommentarsfunktionen är avstängd.