Direktavdrag eller avskrivningar för fönsterbyte?
Direktavdrag eller avskrivningar för fönsterbyte? (Bild: Pexels)

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen avgjort i en dom att ett företag får direktavdrag för byte av fönster i sina fastigheter trots att standarden blev högre (HFD 2019-06-04, mål nr 2482–2485-18).

 

Direktavdrag för reparation och underhåll men inte för standardhöjning

Utgifter för att reparera och underhålla en byggnad är avdragsgilla samma år. Men om byggnaden får ett bättre skick än det ursprungliga så ska du fördela utgiften:

  • Dels på reparation och underhåll, som är avdragsgillt direkt
  • Dels på standardhöjning, som är avdragsgillt genom avskrivningar

En standardhöjning är t.ex. när ett annat och bättre material används än tidigare.

Vi beskriver hela gången för ärendet, eftersom du som fastighetsägare behöver kunna avgöra om omständigheterna går att jämföra med din situation eller inte.

 

Fallet

Företaget renoverade sina hyresfastigheter och bytte då byggnadernas tvåglasfönster med träram till treglasfönster med aluminiumbeklädd träram. Tvåglasfönstren var från 1930-, 1950- och 1960-talen. Företaget begärde direktavdrag för fönsterbytet.

Skatteverket nekade 30 % av avdraget, med motiveringen att så mycket motsvarade en standardhöjning som i stället ska dras av genom avskrivningar.

Skatteverkets inställning stämmer i stort med etablerad praxis hos skattedomstolarna.

Företaget överklagade eftersom de hade ersatt gamla fönster som förr var av normal standard med nya fönster som i dag är normal standard.

Förvaltningsrätten avslog företagets överklagande och höll med Skatteverket. Treglasfönster med aluminiumklädd träram är inte jämförbart med tvåglasfönster med träram. Företaget stod dock på sig och överklagade.

Kammarrätten avslog också företagets överklagande och höll samma linje som Förvaltningsrätten och Skatteverket.

Företaget överklagade till högsta instans och fick prövningstillstånd. Företaget argumenterade bland annat för att förbättringen efter fönsterbytet, med bland annat högre energieffektivitet, är en naturlig följd av produktutvecklingen. Mot detta argumenterade Skatteverket för att bolaget hade kunnat vidta en billigare åtgärd, som att reparera fönstren eller köpa billigare fönster.

Högsta Förvaltningsdomstolen kom däremot fram till att utgifter som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden, och därmed leder till en viss förbättring av byggnaden, är avdragsgilla direkt och i sin helhet som utgifter för reparation och underhåll. Det medför i sin tur att utgifterna för det aktuella fönsterbytet är avdragsgilla direkt och i sin helhet. Företaget vann alltså över Skatteverket.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om direktavdrag i din fastighetsförvaltning

Gränsdragningen mellan reparation och underhåll kontra värdehöjande förbättringar är ofta svår att göra i praktiken. Rättsfall som detta hjälper oss dock i bedömningarna. Bland annat finns det rättsfall där direktavdrag har beviljats helt enkelt för att arbete med gammal teknik och gammalt material hade blivit dyrare. Dessutom har det betydelse vilket regelverk du använder för företagets årsbokslut eller årsredovisning.

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om redovisning och beskattning för företagets fastighet eller fastigheter.

Kommentarsfunktionen är avstängd.