Förvaltningsrätten i Stockholm - En av skattedomstolarna att överklaga till
Förvaltningsrätten i Stockholm – En av skattedomstolarna att överklaga till (Bild: Wikipedia)

Överklaga gärna beslut som du anser vara felaktiga – men se till att vara ute i god tid! Det framgår av två nya domar från Högsta Domstolen (HD).

 

Fall 1: Överklaga med brev

I första fallet blev det avslag för ett överklagande som en person X postade en arbetsdag före sista dagen för överklagande. Så här såg tidslinjen ut.

  • Söndag 2018-05-21: X postar överklagandet
  • Tisdag 2018-01-23: Sista dag för överklagande
  • Onsdag 2018-01-24: Överklagandet kom fram

Brevet hade en poststämpel som bevisade att det postades den 21 maj, alltså före sista dagen för överklagande. Brevet kom dock fram en dag för sent till i det här fallet tingsrätten. Tingsrätten avvisade överklagandet med argumentet att det hade kommit in för sent. X överklagar beslutet och ansöker om ”återställande av försutten tid”, att få en ny chans att överklaga.

HD har tittat på reglerna för postbefordran, som säger att minst 95 % av inrikesbrev inlämnade för tvådagarsbefordran ska bli utdelade inom 2 påföljande arbetsdagar. Till det säger HD att man behöver lägga till en marginal för mindre förseningar. Brev måste postas minst 3 dagar före sista dagen för överklagande, blir slutsatsen i HD.

Domen i HD blev avslag. Överklagandet från X har kommit in för sent och tingsrättens beslut om avvisning är korrekt.

 

Fall 2: Överklaga med e-post

I andra fallet blev det bifall för ett överklagande som ett ombud Y e-postade en arbetsdag före sista dagen för överklagande. Så här såg tidslinjen ut.

  • Söndag 2019-03-03: Y e-postar överklagandet
  • Tisdag 2019-03-05: Sista dag för överklagande
  • Torsdag 2019-03-07: Överklagandet kom fram

Y har dokumentation (skärmdump m.m.) som bevisar att e-posten gick iväg den 3 mars och till rätt adress. E-posten kom dock fram två dagar för sent till i det här fallet hovrätten via HD. Y hävdar att det måste bero på tekniska problem att det tog så lång tid för e-posten att komma fram och ansöker om återställande av försutten tid.

HD säger även här att det måste finnas marginal för förseningar, t.ex. av tekniska orsaker, men godtar dokumentationen från Y.

Domen i HD blev bifall. Överklagandet från Y har försenats längre än vad Y borde kunnat förutse och HD anser att Y har en giltig ursäkt för att ha överklagat domen för sent. Y får därför på nytt 4 veckor på sig att överklaga hovrättens dom.

 

RH kommentar

Bägge domarna avkunnades av HD. HD är högsta instans för de allmänna domstolarna, som bland annat behandlar frågor om bokföringsbrott och skattebrott.

Domarna bör vara allmängiltiga även för förvaltningsdomstolarna, som handlägger bland annat skatteärenden.

Referenser:

  • HD 2019-06-18, mål nr Ö 5038-18 Försutten tid (”Tvådagarsposten”)
  • HD 2019-06-25, mål nr Ö 1857-19 Återställande av försutten tid

 

Månadens Nyheter på YouTube

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om du behöver hjälp att överklaga

Överklaga gärna beslut som känns felaktiga eller orättvisa om du har bra argument och det gäller väsentliga belopp. Vi hjälper dig överklaga i ärenden om redovisning och beskattning, men hjälp oss att vara ute i god tid och slippa testa gränserna för tidsfristerna!

Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss om redovisning och beskattning för företagets fastighet eller fastigheter.

Kommentarsfunktionen är avstängd.