Procenttecken, illustrerar nivåer för egenavgifter, arbetsgivaravgifter med mera
Många procentsatser att hålla reda på (Bild Kai Stachowiak, publicdomainpictures.net)

Här har du de olika nivåerna för 2023 års egenavgifter och arbetsgivaravgifter i en unik sammanställning.

 

Egenavgifter

Näringsidkare betalar sina sociala avgifter själva via den privata skattsedeln, för inkomst av aktiv näringsverksamhet från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. Inkomst av aktiv näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI), samt jobbskatteavdrag.

Personer födda 1937 och tidigare: Inga egenavgifter.

Personer födda 1938-1956: Bara ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer födda 1957 och senare: Fulla egenavgifter 28,97 % om du har grundkarens 7 dagar för sjukpenning från Försäkringskassan. Men du som är näringsidkare med aktiv verksamhet kan välja antal karensdagar, med den viktiga begränsningen att när du har fyllt 55 år kan du inte sänka antalet karensdagar.

Försäkringskassan räknar varje år ut hur sjukförsäkringsavgiften, som ingår i egenavgifterna, ska påverkas av antalet karensdagar utifrån senaste årets utfall för sjukskrivningar.

Med årets uppgifter om sjukförsäkringsavgiften har vi kunnat räkna ut hur höga egenavgifterna blir för olika antal karensdagar 2023. Det är ett viktigt underlag för ditt val.

  •   1 karensdag:    29,21 % (+ 0,24 %)
  •   7 karensdagar: 28,97 % (+/-   0 %) – Grundkarens för dig som inte valt något
  • 14 karensdagar: 28,90 % (- 0,07 %)
  • 30 karensdagar: 28,68 % (- 0,29 %)
  • 60 karensdagar: 28,41 % (- 0,56 %)
  • 90 karensdagar: 28,23 % (- 0,74 %)
  • Inkomst över SGI-taket (525 000 kr): 28,97 %

Som du ser är rabatten för att välja fler karensdagar mycket liten. Omvänt kostar det inte mycket att välja en karensdag. Om du har högsta möjliga sjukpenninggrundande inkomst 2023 (525 000 kr) så kostar det bara 1 260 kr mer än grundkarensen för hela året (525 000 kr x 0,24 %). Vid den inkomstnivån har du 1 116 kr i sjukpenning per dag. Alltså får du igen merkostnaden för att välja en karensdag redan efter första dagens sjukskrivning (1 260 kr / 1 116 kr = 1,1 dagar)!

Om du inte redan har en karensdag så är vår starka rekommendation att du omgående ändrar till en karensdag hos Försäkringskassan. Men gör det innan du fyller 55 år!

Näringsidkare med inkomst av passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. Inkomst av passiv näringsverksamhet ger ingen sjukpenninggrundande inkomst (SGI) eller pensionsgrundande inkomst (PGI), inte heller något jobbskatteavdrag.

 

Arbetsgivaravgifter

Anställda får sina sociala avgifter betalade av arbetsgivaren. Det gäller även dig som driver aktiebolag, eftersom du betraktas som anställd av ditt bolag. Dina löner och förmåner beskattas som inkomst av tjänst som i likhet med inkomst av näringsverksamhet ger sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och pensionsgrundande inkomst (PGI), samt jobbskatteavdrag.

Personer födda 1937 och tidigare: Inga arbetsgivaravgifter.

Personer födda 1938-1956: Bara ålderspensionsavgift 10,21 %.

Personer födda 1957 och senare: Fulla arbetsgivaravgifter 31,42 %. Som anställd har du alltid 1 karensdag vid sjukdom, men arbetsgivaren (till exempel ditt bolag) har ansvaret för att betala sjuklön upp till 14 dagar. Sedan tar Försäkringskassan över.

Det finns några undantag från fulla arbetsgivaravgifter.

Personer födda 2000-2004: 19,73 % på ersättning upp till 25 000 kr per månad. Tillfälliga regler fram till 31 mars 2023 för ungdomar som alltså fyller 19-23 år under 2023.

Personer födda 2005-2007: 10,21 % på ersättning upp till 25 000 kr per månad. Permanenta regler för ungdomar som alltså fyller 16-18 år under 2023.

Dessutom gäller särskilda regler för anställda som jobbar med forskning och utveckling (FoU-avdrag) eller bor i glesbygd (regional nedsättning) eller är först anställd (växastöd).

 

Kontakta oss om dina egenavgifter eller arbetsgivaravgifter

Välkommen att ta hjälp av din kontaktperson hos oss vad som gäller för dig och dina anställda och hur du kan använda de olika alternativen. Rådgivning om löpande frågor ingår i ditt fasta paketpris om du inte har avsagt dig det.

Kommentarsfunktionen är avstängd.