Bild på bil som laddar el, illustrerar att den skattefria förmånen av fri laddel på arbetsplatsen har kommit ett steg närmare lagstiftning
Laddning av elbil (Bild pixnio.com, har beskurits), ett av många ämnen för ny lagstiftning

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 7 fall på 22 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 17 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 14 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 nya propositioner (höjd moms på reparationer, ny momslag)

Riksdagen
– 2 nya beslut (stämpelskatt vid delning av aktiebolag, tillfällig skatt på extraordinära vinster 2023
– 1 väntande beslut (förhindra kringgående av regler om förvärvstillstånd)
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (egenavgifter och karensdagar 2023, tidplan deklarationer 2023, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (störst risk för betalningsproblem hos snabblåneföretag)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (nya bestämmelser för gränsöverskridande rörlighet inom EU)
– Pensionsmyndigheten (ändrade skatteregler 2023, lönar sig ännu mer att jobba längre)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation dec 2022, kommunala skattesatser 2023)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (när företagen kan redovisa elstöden, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (ISSB ny organisation för globala standarder för hållbarhetsredovisning)
– BAS-kontogruppen (ny artikel på hemsidan från Bulletinen 4/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023 ute nu)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 7 rättsfall på 22 minuter – effektivt förklarade på bara 3 minuter per fall!

HD Högsta domstolen
– Makesamtycke för fastighetsöverlåtelse
HovR Hovrätterna
– Skadestånd mellan kompanjoner
– Kontrollbalansräkning
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Näringsbetingade andelar och kapitalförlust på fordran
KR Kammarrätterna
– Uppskov efter bostadsförsäljning
– Generella ränteavdragsbegränsningar (missad N9, 2 rättsfall)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.