Bensinstation Circle K, Illustrerar rättsfall om justering av taxeringsvärde för mark med saneringsbehov (Ekonominyheter del 4)
Bensinstation Circle K (Bild Xnatedawgx, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om justering av taxeringsvärde för mark med saneringsbehov

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken – Sommaruppehåll
  2. Nytt från myndigheter – Sommaruppehåll
  3. Nytt om redovisning – Sommaruppehåll
  4. Nya rättsfall – 19 rättsfall på 48 minuter!

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen:
”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.” Vi tackar för det fina omdömet!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

Regeringskansliet
– Utredningar, remisser, lagrådsremisser, propositioner
Riksdagen
– Riksdagsbeslut, beslutade tidpunkter

Del 2 – Nytt från myndigheter

Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket, FI Finansinspektionen, IMY Integritetsskyddsmyndigheten, Bolagsverket, Pensionsmyndigheten, Statistikmyndigheten SCB, Riksbanken, Riksgälden

Del 3 – Nytt om redovisning

Sommaruppehåll, vi återkommer i september 2022.

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden, RFR Rådet för finansiell rapportering, BAS-kontogruppen, Srf konsulterna, FAR, Poddar och filmer, Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall från våra högsta instanser. Denna gång får du hela 19 rättsfall på 48 minuter – effektivt förklarat på 2,5 minuter per rättsfall!

HFD Högsta Förvaltningsdomstolen (senaste månaden)
– – Beskattning vid eftergivande av lån mot aktieägartillskott?
KR Kammarrätterna – Tema Fastigheter (senaste sex månader)
– – Fastighetstaxering, justering för säregna förhållanden? (2 rättsfall)
– – Hushållsarbete, rotavdrag för arbete på felaktigt taxerad fastighet?
– – Hushållsarbete, rotavdrag vid uppdelad fakturering?
– – Bostadsuppskov, återföring vid gåva av ersättningsfastighet? (2 rättsfall)
– – Försäljningar av bostäder, inkomst av kapital eller näringsverksamhet? (5 rättsfall)
– – Bostadsförmån, beskattning av faktiskt nyttjande eller dispositionsrätt? (3 rättsfall)
– – Fastighet till underpris, inkomst av tjänst?
– – Moms, jämkningsskyldighet för ny ägare som ändrar verksamhet?
– – Moms, ekonomisk verksamhet och momsavdrag för ekonomibyggnad och maskinhall? (2 rättsfall)

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.