Vi har nu gjort vår årliga uppdatering av uppdragsavtalet, inklusive allmänna villkor och övriga tillhörande handlingar.

  1. Tidsgränserna för materiallämning i löneuppdrag har ändrats på en punkt
  2. Digital signering är en ny tjänst, den ingår i det fasta priset för dig med löpande uppdrag
  3. Redaktionella ändringar

De nya allmänna villkoren börjar gälla den 1 september 2022 och finns att läsa här på hemsidan.

Kommentarsfunktionen är avstängd.