Gårdsförsäljning av alkohol, en av många frågor som väntar på beslut, vi tar upp nuläget i Månadens Nyheter del 1 (Bild Christiann Koepke, Unsplash)

Ekonominyheter: Gårdsförsäljning av alkohol, en av många frågor som väntar på beslut – vi tar upp nuläget i Ekonominyheter del 1 (Bild Christiann Koepke, Unsplash)

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter från regeringskansliet och riksdagen, i urval för företagandet.

Regeringskansliet
– 23 pågående och avslutade utredningar: Innehåll och tidplaner
– 27 pågående och avslutade remisser: Innehåll och tidplaner
Riksdagen
– Beslutade tidpunkter: När reglerna börjar och i några fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

SKV Skatteverket
– Nya räntor på skattekontot 1/8 2023 (vi visar omräknade jämförelseräntor)
– Tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar
FI Finansinspektionen
IMY Integritetsskyddsmyndigheten
– Öppning för överföring av personuppgifter till vissa motparter i USA
Bolagsverket
– Bluffmail går ut till företagare
Pensionsmyndigheten
Statistikmyndigheten SCB
– Inflationen (KPI)
– Prisbasbeloppen 2024
Riksbanken
– Styrräntan
Riksgälden
– Statslåneräntan (SLR)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

BFN Bokföringsnämnden
– Fem pågående projekt, nuläget och tidplanerna
1. K-regler om årsredovisningar (2 remisser)
2. Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (1 remiss)
3. Bokföring
4. Kryptotillgångar
5. Växande gröda
RFR Rådet för finansiell rapportering
– Seminarium 1/9 2023 om nya regler för hållbarhetsrapportering
BAS-kontogruppen
Srf konsulterna
– Tips om öppna artiklar i nättidningen Konsulten
FAR
– Tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter på hemsidan, FAR-bloggen
Poddar och filmer
– Srf Lönepodden
– FAR-podden
– Reko-podden
– PwC Mellan debet och kredit
– Eduhouse
– Svenskt Näringsliv, Skattefrågan
– Dagens Juridik, DJPodden
Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Sex aktuella fall från hovrätterna. Effektivt förklarade på 27 minuter, bara 4,5 minuter per fall!

HovR – Hovrätterna
– Ingen bokföring av transaktioner för annans räkning: Bokföringsbrott?
– Ingen bokföring av handel med kryptotillgångar: Bokföringsbrott?
– Personligt betalningsansvar kapitalbrist: Från vilken tidpunkt?
– Upprättad kontrollbalansräkning vid kapitalbrist: När är ”genast”?
– Olovlig värdeöverföring: Återbäringsskyldighet?
– Vårdslös rådgivning: Skadestånd eller medvållande för kunden?

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.