Vi har nu gjort vår årliga uppdatering av uppdragsavtalet, inklusive allmänna villkor och övriga tillhörande handlingar. Förutom redaktionella ändringar har vi den viktiga nyheten att vi frångår vårt eget avtal med dig när det gäller årets omräkning av våra priser. Naturligtvis till din fördel.

Avtalet säger att vi ska räkna om priserna med inflationen från den 1 september varje år, enligt konsumentprisindex (KPI) för juni. Det har fungerat bra förut och täckt våra egna kostnadsökningar. Men denna gång halverar vi prisändringen som inflationen skulle ha lett till. Det gör vi av två skäl.

För det första har du och många andra företagare en svår situation nu. Vi tar hänsyn till det besvärliga läget med denna halvering och hoppas att det hjälper dig. Det är vår högsta prioritet.

För det andra har sättet att beräkna inflationen på hos Statistikmyndigheten SCB blivit alltmer missvisande. Beräkningarna av inflationen utgår varje månad från kostnadsutvecklingen de senaste tolv månaderna. Det innebär att rent matematiskt smittas dagens inflationssiffror fortfarande av de kraftiga prisökningarna som vi hade hösten 2022. Tittar vi i stället på de senaste 5-6 månaderna så har inflationen börjat falla ordentligt, närmast halverats. Det bör snart visa sig i inflationsberäkningarna för de närmaste månaderna. Riksbanken borde därmed inte höja räntan mer nu, men vi får se hur det utvecklar sig.

Viktigast av allt är att vi tillsammans tar oss igenom de här tiderna tills ekonomin börjar ta fart igen. Tala med din kontaktperson hos oss om du upplever problem i verksamheten!

De nya allmänna villkoren börjar gälla den 1 september 2023 och finns att läsa här på hemsidan.

Kommentarsfunktionen är avstängd.