Bild på fysioterapeuter som tränar, illustrerar rättsfall om fysioterapeut med eget bolag bedriver momspliktig personaluthyrning eller momsfri sjukvård (del 4, rättsfall)
Fysioterapeuter tränar (Bild Palacky University Olomouc, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om momsplikt eller inte för vikarierande fysioterapeut med eget bolag

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 9 fall på 24 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 16 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   2 nya lagrådsremisser (förmån av fri laddel, inkomstskatterapporter)
–   1 ny proposition (skatt på elproduktion)
–   2 förordningar (avveckling av klimatbonus, riktat elstöd till elintensiva företag)

Riksdagen
–   1 nytt beslut (anstånd med betalningar av skatter och avgifter)
–   3 väntande beslut (höjd moms på reparationer, förvärvstillstånd, ny momslag)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i vissa fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (nya räntor på skattekontot, ansökan om anstånd med betalningar, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (avgiftsbelagd information blir kostnadsfri, stark utveckling av digitalt inlämnade årsredovisningar, begränsad åtkomst till registret om verklig huvudman)
– Pensionsmyndigheten (ökat överskott i pensionssystemet, elstödet)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation)
– Riksbanken (styrräntan och inflationen)
– Riksgälden (statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (när företagen kan redovisa elstöden, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (årsrapport 2022 från Nämnden för svensk redovisningstillsyn)
– BAS-kontogruppen (nyheter i BAS-kontoplanen 2023, remissvar om framtidens kontoplan)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 9 rättsfall på 24 minuter – effektivt förklarade på bara 3 minuter per fall!

HD Högsta domstolen
– Ersättning för eget arbete som rättegångskostnad, går det?
HovR Hovrätterna
– Värdeöverföringar, kan pengar flyta fritt mellan bolagen i en koncern?
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Vikarierande fysioterapeut från eget bolag, personaluthyrning eller sjukvård? (Moms)
– När upphör uttagsbeskattning, vid avtal om försäljning eller tillträde? (Moms)
KR Kammarrätterna
– Utlåning av konstverk från stiftelse, allmännyttig verksamhet eller näringsverksamhet? (Inkomstskatt)
– Vattenledning, anläggningstjänst eller fastighet? (Moms)
– Discobowling, idrott eller nöje? (Moms)
– Matsalar i vårdboende, stadigvarande bostad eller lokal med frivillig skattskyldighet? (Moms)
– När kan inkomstfördelning göras till nya delägare i handelsbolag? (Inkomstskatt)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.