Stoppskylt, stopplagstiftning om underskottsavdrag
Bild: pxhere.com

Del 1 – Allmänna nyheter

Ekonominyheter i urval för dig företagare. Nu har besluten börjat komma om förlängningar av coronaåtgärder. Men det händer också mycket annat. Stopplagstiftning för vissa underskottsavdrag. Förenklade arkiveringskrav för verifikationer. Och mycket mer. Vi berättar vad som är klart och vad som är på gång. Detta är bara några av alla nyheter för företagare sedan förra genomgången.

Vi hjälper dig få grepp om nuläget hos regeringen, riksdagen, Skatteverket, Bokföringsnämnden, BAS-kontogruppen med flera. Se filmen och bli fullt uppdaterad!

Här på hemsidan hittar du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Riksdagshuset, Stockholm
Riksdagen, Stockholm (Bild: BillC, Wikimedia Commons – har beskurits)

Del 2 – Rättsfall

Denna månad tar vi upp följande frågor.

  • HD: Olaglig vinstutdelning – Vad är innebörden av begreppet penninglån (i reglerna om låneförbud)?
  • HD: Nyemission – Har ett bolag rätt till skadestånd för tecknade men inte betalade aktier, som därefter har förklarats förverkade och blivit ogiltiga?
  • HovR: Skadestånd – Oaktsamhet vid revision?
  • HovR: Fastighetsöverlåtelse – Köpebrev förklarades ogiltigt
  • HFD: Jämkning av ingående moms – Skatteverket får inte kräva återbetalning av moms från ny fastighetsägare – Behöver svensk momslagstiftning om jämkningsregler ändras efter EU-dom?
  • HFD: Underskottsavdrag – Ett företag får behålla hela underskottsavdraget när ny ägare tar över säljarens skuld till underskottsbolaget – Regeringen går ut med stopplagstiftning
  • HFD: Korttidsstöd – Jämförelsemånaden är 3 månader före Tillväxtverkets beslut – Myndigheten måste ändra sin bedömning av jämförelsemånad
  • HFD: Koncernbidrag – Moderbolag som äger mer än 90 % av andelarna i dotterföretag får tillämpa reglerna om koncernbidrag, trots att minoriteten har förtursrätt till utdelning och tillgångar vid eventuell likvidation
  • HFD: Fastighetstaxering – Vid genomgripande ombyggnad ska både ombyggnadskostnader och stomvärde räknas ner till hälften
  • HFD: Momsundantag för sjukvård – En läkarmottagning med samarbetsavtal med regionen bedriver självständig sjukvård direkt mot patienter och verksamheten är undantagen från moms

Du blir fullt uppdaterad med det senaste om vad som går bra att göra och vad du bör undvika.

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.