Bild på kraftledningar illustrerar artikel om elkostnadsstöd (elstöd, elprisstöd)
Elkostnadsstöd (elstöd, elprisstöd) (Bild PxHere) – Berör alla tre delarna av Månadens Nyheter

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i tre fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – Uppehåll i mars, åter i april

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 nya, pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 17 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
–   3 nya propositioner (FoU-avdrag, förmån av fri laddel, inkomstskatterapporter)
–   1 förordning (allmänt elstöd till hushåll)
–   2 skrivelser till riksdagen

Riksdagen
–   3 nya beslut (höjd moms på reparationer, tillfällig skatt på överintäkter från el, ändringar i jordförvärvslagen)
–   1 väntande beslut (ny momslag)
–   Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och i vissa fall slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (ansökan elstöd elområde 3 och 4 öppnar 30 maj för företag, tidplan för privata inkomstdeklarationen, räntorna på skattekontot, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankoro i USA, stabila banker i Sverige)
– IMY Integritetsskyddsmyndigheten (data- och integritetsskydd, kameratillstånd)
– Bolagsverket (Energimyndigheten ansluter till Mina ombud)
– Pensionsmyndigheten (för höga utbetalningar, tre av tio arbetar längre, överskattad effekt av eget sparande)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation)
– Riksbanken (styrräntan och inflationen)
– Riksgälden (statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (konsultrapport om redovisning av växande gröda, remisser för K-regler om årsredovisningar, nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 1/2023)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit)
– Branschnytt

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall.

Uppehåll i mars, åter i april.

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.