Bild på kraftledningar illustrerar artikel om elkostnadsstöd (elstöd, elprisstöd)
Elstöd (elkostnadsstöd, elprisstöd) (Bild PxHere)

Fyra typer av elstöd finns färdiga eller är på gång, men under olika namn (även elprisstöd, elkostnadsstöd). Här får du en överblick över nuläget beträffande de fyra aktuella elstöden (dessutom finns ett gasstöd i västra Sverige).

Tre myndigheter är inblandade: Statens Energimyndighet, Skatteverket och Försäkringskassan. Kolla vad som gäller för stödet som är aktuellt för just dig i översikten här nedan!

 

Elstöd till företag

Det finns två riktade stöd, ett till elintensiva företag och ett till företag i elområde 3 och 4.

Riktat stöd 1 till företag: Regeringen har beslutat om en förordning för ett elstöd till elintensiva företag, Förordning om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag (SFS 2023:66).

 • Gäller: Elintensiva företag i hela Sverige
 • Elintensiva företag: Minst 0,015 kWh per omsättningskrona under 2021 exklusive uppvärmning
 • Underlag: 70 % av 2021 års förbrukning
 • Stödberättigade kostnader: Kostnader som överstiger 1,5 gånger företagets genomsnittspris under 2021
 • Stödperiod: Okt-dec 2022
 • Stöd: 50 % av stödberättigade kostnader
 • Golv: Stöd under 50 tkr betalas inte ut
 • Tak: Maximalt stöd 2 miljoner euro per företag, eller gemensamt för företag som ingår i koncern
 • Krav: Företaget ska visa tidigare och planerade åtgärder för energieffektivisering
 • Ansökan: Öppnar 2023-03-06, stänger 2023-04-17 2023-06-18
 • Myndighet: Statens Energimyndighet (energimyndigheten.se)

Riktat stöd 2 till företag: Företag i elområde 3 och 4 ska kunna få elstöd enligt ett förslag från regeringen, Förslag till förordning om elstöd till företag (KN2023/02353). Förslaget har varit på remiss med sista svarsdag 2023-03-06.

 • Uppdatering: Elstöd till företag i södra Sverige klart (artikel 2023-05-09)
 • Gäller: Företag med elnätsavtal i elområde 3 och 4
 • Företag: Näringsidkare och juridiska personer
 • Elnätsavtal: Stödet går till den som hade elnätsavtal i eget namn 2022-11-17
 • Övriga krav: Får inte ha vissa typer av skulder hos Kronofogden, måste ha betalat sina skatter m m
 • Underlag: Förbrukning 1 okt 2021-30 sep 2022
 • Stöd: 79 öre/kWh (elområde 4), 50 öre/kWh (elområde 3)
 • Tak: Maximalt stöd 20 mkr SEK per företag
 • Ansökan: Öppnar 2023-05-30, stänger 2023-09-25
 • Myndighet: Skatteverket (skatteverket.se)

Redovisning av elstöd: Se nuläget på ekonomibloggen.

 

Elstöd till hushåll

Elstödet är skattefritt för privatpersoner. Det finns ett riktat stöd och ett allmänt stöd.

Riktat stöd till hushåll: Privatpersoner i elområde 3 och 4 kan få elstöd enligt Förordning om elstöd till konsumenter (SFS 2022:1872).

 • Gäller: Privatpersoner i med elnätsavtal i elområde 3 och 4
 • Elnätsavtal: Stödet går till den som hade elnätsavtal i eget namn 2022-11-17
 • Underlag: Elförbrukning 1 okt 2021-30 sep 2022
  • Elnätsföretagen rapporterar till Försäkringskassan
 • Myndighet: Försäkringskassan

Allmänt stöd till hushåll: Privatpersoner i hela landet kan få elstöd enligt en förordning som regeringen beslutade om 2023-03-09, Reglering på plats för utbetalning av elstöd till hushåll i hela Sverige (pressmeddelande från regeringskansliet).

 • Gäller: Privatpersoner i med elnätsavtal i hela Sverige
 • Elnätsavtal: Stödet går till den som hade elnätsavtal i eget namn 2022-12-31
 • Underlag: Elförbrukning 1 nov-31 dec 2022
  • Elnätsföretagen rapporterar till Försäkringskassan
 • Myndighet: Försäkringskassan
  • Utbetalning av elstöd (information)
  • Du får ett brev från Försäkringskassan om hur mycket du får i stöd, därefter kommer utbetalningen
  • Försäkringskassan påbörjar utbetalningarna under våren 2023

 

Kontakta oss om nyheterna

Det är inte lätt att följa med i alla nyheter. Vad påverkar dig och ditt företag? Vi hjälper dig att sålla i nyhetsfloden och tolka vad som är viktigt för just dig. Du kan följa med genom nyhetsartiklar här på hemsidan, vårt Nyhetsbrev och våra fria filmer Månadens Nyheter på YouTube.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.