Arkiv, illustrerar rättsfall om reducerade arbetsgivaravgifter för forskning i arkiv (Månadens Nyheter nov 2022 del 4, rättsfall)
Arkiv (Bild Skuddermudder, Wikimedia Commons), illustrerar rättsfall om arkivforskning

Månadens Nyheter – Ekonominyheter i urval för dig företagare. Du blir fullt uppdaterad i fyra fria filmer på YouTube.

  1. Nytt från politiken
  2. Nytt från myndigheter
  3. Nytt om redovisning
  4. Nya rättsfall – 13 rättsfall på 36 minuter!

 

Del 1 – Nytt från politiken

Nyheter i urval, från regeringskansliet och riksdagen.

Regeringskansliet
– 18 pågående och avslutade utredningar – Innehåll och tidplaner
– 11 nya, pågående och avslutade remisser – Innehåll och tidplaner
– 2 lagrådsremisser och yttranden i väntan på proposition
– 6 nya propositioner (bl a budgetpropositionen för 2023, höjd skattereduktion för installation av solceller, höjda schablonbelopp för arbetsresor och tjänsteresor med bil)

Riksdagen
– Beslutade tidpunkter – När reglerna börjar och slutar att gälla

 

Del 2 – Nytt från myndigheter

Ekonominyheter från myndigheter, utom Bokföringsnämnden (BFN) som vi behandlar i del 3 Nytt om redovisning.

– SKV Skatteverket (kontroller av byggen och bilvårdsföretag, höjda räntor på skattekontot, tips om föreskrifter, allmänna råd, ställningstaganden och vägledningar)
– FI Finansinspektionen (bankernas bruttomarginal på bolån, råd om ditt bolån)
– Pensionsmyndigheten (inkomstbasbelopp för 2023, kvarskatt för pensionärer)
– Statistikmyndigheten SCB (inflation oktober 2022)
– Riksbanken (prognoser styrränta och inflation)
– Riksgälden (utvecklingen av statslåneräntan)

Del 3 – Nytt om redovisning

Ekonominyheter som berör redovisningen i ditt företag.

– BFN Bokföringsnämnden (nuläget för fem pågående projekt: K-regler om årsredovisningar, Bokföring, Kryptotillgångar, Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, Växande gröda)
– RFR Rådet för finansiell rapportering (remiss RFR 2 årsuppdatering 2023)
– BAS-kontogruppen (Bulletinen 3/2022, Bokföringsboken 2023 och Bokslutsboken 2023 finns att förhandsbeställa, remiss översyn kontoplan för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader)
– Srf konsulterna (tips om artiklar i nättidningen Konsulten)
– FAR (tips om artiklar i nättidningen Balans, nyheter, FAR-bloggen)
– Poddar och filmer (Srf Lönepodden, FAR-podden, Reko-podden, PwC Mellan debet och kredit, Aspia Marcus pratar om redovisning, Björn Lundén Branschsnack för redovisningsbyråer)
– Branschnytt (förvärv av redovisningsbyråer, framgångsrikt byråkoncept, att vara franchisetagare)

Del 4 – Nya rättsfall

Allmänintressanta rättsfall. Denna gång får du 13 rättsfall på 36 minuter – effektivt förklarade på knappt 3 minuter per rättsfall!

HovR Hovrätterna
– Bokföringsbrott
HFD Högsta Förvaltningsdomstolen
– Utomståenderegeln (lägre beskattning trots kort avbrott?)
KR Kammarrätterna
– Formlös resultatutjämning (får kostnader fördelas valfritt inom en koncern?)
– Brister i kassahanteringen
– Koncernredovisning med bostadsrättsföreningar?
– Garantiavsättning (schablonregeln och utredningsregeln, steg för steg)
– Företrädaransvar (4 mål)
– Arbetsgivaravgifter (3 mål, varav två om FoU-avdraget)

Från en av våra prenumeranter på YouTube-kanalen. Vi tackar för det fina omdömet!

”… Redovisningshuset i Södertälje AB? Deras Youtube-filmer som bevakar rättsfall och redovisningsfrågor, har jag följt några år, och har jag stor behållning av. Det är lätt att plocka ut de delar som har relevans för både mitt företagande och mina uppdrag i ideella sektorn.”

 

Vår YouTube-kanal

Här kommer du till filmerna.

Missa ingenting, prenumerera på vår kanal!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation! Här på hemsidan hittar också du fördjupande artiklar. Vi förklarar och ger dig länkar till officiella källor.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.