Budgetproposition 2023, titelsidan illustrerar artikel om budgeten
Budgetproposition 2023, titelsidan (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 8 november 2022 avlämnade regeringen sin budgetproposition för 2023 till riksdagen.

Vi presenterar här nyheter i urval, som vi bedömer påverkar företag och företagare. Numret i början av varje punkt refererar till var förslaget behandlas i respektive del av budgeten.

 

Skattefrågor i regeringens budgetproposition för 2023 (avsnitt 12)

Budgetförslaget innehåller nio färdiga förslag till lagändringar (avsnitt 11), bland annat av inkomstskattelagen. Skattefrågor på 16 områden beskrivs i avsnitt 12. Vi anger för varje område om budgeten innehåller ett färdigt förslag till lagändring eller om regeringen ska återkomma.

 • 12.1 Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre (färdigt lagförslag i budgeten)
  • Gäller den som har fyllt 65 år den 1 januari 2023 och senare
  • Åldersgränsen för förhöjt grundavdrag är redan höjd från dagens 65 år till att gälla de som har fyllt 66 år den 1 januari 2023 och senare
  • Det förstärkta jobbskatteavdraget rättar till problemet med att de som är födda 1957 annars skulle ha fått en högre skatt 2023
 • 12.2 Arbetsresor (förslag kommer hösten 2022)
  • Den beslutade övergången från avdrag till skattereduktion blir inte genomförd
  • Nya schablonbelopp för avdrag från 1 januari 2023, första höjningen sedan 2008
   • 25:00 kr/mil Egen bil
   • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
   •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven
   • Kraven på tidsvinst med mera fortsätter att gälla
  • Nya avdraget för arbetsresor 2023 stoppas (artikel 26 oktober)
 • 12.3 Tjänsteresor och hemresor (förslag kommer hösten 2022)
  • Nya schablonbelopp för avdrag från 1 januari 2023, första höjningen sedan 2008
   • 25:00 kr/mil Egen bil
   • 12:00 kr/mil Förmånsbil alla drivmedel utom helt eldrivna bilar
   •   9:50 kr/mil Förmånsbil som är helt eldriven
  • Nya avdraget för arbetsresor 2023 stoppas (artikel 26 oktober)
 • 12.4 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller (förslag kommer hösten 2022)
  • Höjning från 15 % till 20 %
 • 12.5 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (förslag kommer våren 2023)
  • Skattefri laddning av el på arbetsplatsen för egen bil eller förmånsbil
  • Ska gälla 1 juli 2023-30 juni 2026
 • 12.6 Förstärkt FoU-avdrag (förslag kommer våren 2023)
  • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för anställda som arbetar med forskning eller utveckling
  • Ska börja gälla 1 juli 2023
 • 12.7 Avskaffad avfallsförbränningsskatt (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.8 Slopad skattenedsättning för datorhallar (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.9 Slopad koldioxidskatt på bränsle i värmeverk (förslag kommer hösten 2022)
 • 12.10 Tillfälligt sänkt energiskatt på drivmedel (förslag kommer hösten 2022)
 • 12.11 Tillfälligt sänkt energiskatt på diesel inom lantbruk (förslag kommer våren 2023)
 • 12.12 Ingen BNP-indexering av kemikalieskatten (justering av budget 2023)
 • 12.13 En enklare och tydligare kemikalieskatt (färdigt lagförslag i budgeten)
 • 12.14 Höjd moms på vissa reparationer (förslag kommer)
 • 12.15 Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (förslag kommer våren 2023)
 • 12.16 Utvärdering av utjämningsordningen med Danmark

 

Riksdagens behandling av regeringens budgetproposition för 2023

Tillägg 2022-11-10. Riksdagens arbete med att besluta om budgeten sker i flera steg.

Riksdagens partier kan lämna in alternativa förslag i form av budgetmotioner under den allmänna motionstiden, 26 september – 23 november 2022. Sedan beslutar riksdagen om statens budget i två steg.

 1. 2022-12-13 Steg 1 Rambeslutet
  • Hur mycket får varje utgiftsområde kosta?
  • Hur stora inkomster kan staten räkna med?
 2. 2022-12-14 — 2022-12-21 Steg 2 Beslut om respektive utgiftsområde

Därefter sammanställer Finansutskottet riksdagens alla beslut om statens budget i betänkandet Statens budget för 2023 (2022/23:FiU10). Riksdagen överlämnar sammanställningen till regeringen före jul.

 

Höständringsbudgeten för 2022

Även höständringsbudgeten för 2022 avlämnades till riksdagen idag. Den innehåller till skillnad från budgetpropositionen för 2022 inga nyheter som berör företag och företagare.

 

Kontakta oss om nyheterna i regeringens budgetproposition för 2023

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.