Regeringen vill slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader.
Regeringen vill slopa ersättningen till företag med höga sjuklönekostnader (Bild: Jonas Engholm, Wikimedia Commons, beskuren)

Regeringen vill ta bort ersättningen för höga sjuklönekostnader från 1 juli 2024. Förslaget är att upphäva den särskilda Lagen om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader (2014:1475).

Förslaget har blivit hårt kritiserat. Företagen är oroliga över att de får svårare att anställa personer med en sjukdomshistoria och att slopandet kan hindra dessa personer att komma in på arbetsmarknaden. Trots det går regeringen vidare med förslaget.

 

Klart från Lagrådet, proposition nästa

Den 8 februari 2024 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet.

Lagrådet har yttrat sig över lagrådsremissen den 13 februari 2024, men har inga lagtekniska synpunkter. Därmed blir nästa steg att regeringen lämnar en proposition (ett färdigt förslag) till riksdagen. Det planerar Socialdepartementet att göra den 19 mars 2024. Sedan återstår för riksdagen att besluta om förslaget.

Rätten till ersättning för höga sjuklönekostnader ska fortsätta att gälla för sjuklöner som har rapporterats i arbetsgivardeklarationer (AGI) till och med juni 2024.

 

Bakgrund

Arbetsgivare ska betala sjuklön till anställda upp till 14 dagar om de blir sjuka, sedan tar Försäkringskassan över om sjukperioden blir längre.

Om en arbetsgivare har ovanligt höga sjuklönekostnader så betalar Försäkringskassan ut en ersättning till arbetsgivaren. Ersättningen ska täcka att sjuklönekostnaderna är högre än normalt och är konstruerad för att stödja mindre arbetsgivare. Försäkringskassan gör beräkningen och utbetalningen en gång om året, utifrån företagets uppgifter i AGI.

Det här stödet för mindre företag som är arbetsgivare ska alltså upphöra från och med 1 juli 2024.

 

Kontakta oss gärna om ditt företags sjuklönekostnader

Fråga oss gärna om hur förslaget att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader kan komma att påverka ditt företag.

Vi står till din tjänst! Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här.

Kommentarsfunktionen är avstängd.