halka hal expansionsfondHalka inte när du ska ur din expansionsfond

Din expansionsfond innehåller en skatteskuld som du kanske är omedveten om.

Många företagare har satt av vinster till expansionsfond genom åren. Är du en av dem? Då behöver du en plan för hur du ska klara återföringen när den dagen kommer. Här ser du hur en sådan planering kan se ut.

Vad är expansionsfond

Reglerna om expansionsfond gäller för dig med enskild firma eller handelsbolag/kommanditbolag.

Expansionsfonden är en möjlighet att ha kvar vinster som du inte har tagit ut och bara skatta 22 procent (expansionsfondsskatt) för den outtagna vinsten. Gränsen för hur mycket du får ha kvar på detta sätt motsvarar i princip bokfört eget kapital, men beräknat enligt särskilda skattemässiga regler. Du hittar senaste beräkningen i inkomstdeklarationen, bilaga N6 (enskild näringsverksamhet) eller bilaga N3A (delägare i handelsbolag/kommanditbolag).

När du tar ut pengarna betalar du däremot full inkomstskatt och egenavgifter, men samtidigt får du tillbaka expansionsfondsskatten som du har betalat tidigare.

Avsättning till och återföring av expansionsfonden görs i din inkomstdeklaration, alltså inte i bokföringen och inte genom insättning till eller uttag från något bankkonto.

Skatten skjuts upp

Man slipper ingen skatt med expansionsfonden, man skjuter bara upp skatten till senare.

Det är därför det är så viktigt att du har en plan för hur du ska klara skatten den dagen expansionsfonden måste skattas fram. Det kan vara t.ex. när du avslutar din verksamhet, verksamheten går sämre så att du måste skatta fram expansionsfonden därför att underlaget för avsättningen försvinner, eller helt enkelt därför att du har tagit ut ”för mycket” pengar från verksamheten.

Lagändring kan komma

Förenklingsutredningen har föreslagit att expansionsfonden ska slopas och i stället ska en företagsfond införas år 2018. Förslaget kan leda till tvångsåterföringar. Det är ännu oklart om förslagen kommer att leda till lagstiftning, men det är klokt att ha en handlingsberedskap. Dessutom ska ju expansionsfonden skattas fram förr eller senare, även om det inte blir någon lagändring.

Gör frivilliga återföringar

Vårt råd är att du som har avsättning till expansionsfond försöker göra dig av med avsättningen för att skaffa dig ekonomisk rörelsefrihet. Vi rekommenderar dig därför att göra frivilliga återföringar tills expansionsfonden är helt borta. Planera för att kunna återföra expansionsfonden till så låg skatt som möjligt. Om det inte går att göra allt på en gång, sprid ut åtgärderna på de närmaste åren.

 • Resultatplanering (bokslut)
  • Gör investeringar om verksamheten är i behov av det, skriv av dem maximalt
  • Vidta övriga åtgärder som är resultatsänkande
  • Ombilda till aktiebolag
 • Inkomstplanering (inkomstdeklaration)
  • Återför expansionsfonden, helt eller delvis
   • … åtminstone upp till gränsen för statlig skatt
   • … eller överlåt expansionsfonden till ett nytt aktiebolag i samband med ombildning
  • Gör positiv räntefördelning om du kan
  • Betala extra till pensionsförsäkring, om du har behov av bättre pensionsskydd
  • … men sätt inte av till periodiseringsfond

Om du ombildar till aktiebolag och återför expansionsfonden privat, i stället för att överlåta den till aktiebolaget, så kan du ansöka om särskild skatteberäkning för återföringen. Det sänker skatten om inkomsterna har varit ojämna under avsättningsåren.

Kommentar: Avsättning till periodiseringsfonder löper stor risk att bli en skuldfälla. Ingen skatt betalas vid avsättningen, det innebär att ingen skatt återfås vid återföring. Återföringen görs med andra ord till full marginalskatt och med egenavgifter ovanpå. Därför har vi inte med periodiseringsfonder i listan över lämpliga åtgärder.

Vi hjälper dig

Du som har expansionsfond bör ta upp detta med din kontaktperson hos oss. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär och hjälper dig med beräkningarna. Vi gör en sammanhållen resultatplanering och inkomstplanering utifrån dina förutsättningar och tillsammans bestämmer vi handlingsplanen!

Kommentarsfunktionen är avstängd.