bostad villa lägenhet uppskov uppskovstakTaket för uppskov med skatt på vinst för bostad ska slopas 

Regeringen föreslår att taket för uppskov med skatten vid bostadsbyte ska slopas för försäljningar under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

Hur fungerar uppskov?

Vinst vid försäljning av bostad (villa, bostadsrätt) beskattas med 22 %. En vinst på 1 mkr medför alltså en skatt på 220 tkr. Vinsten är försäljningsbeloppet efter avdrag för köpet och förbättringar.

Om du köper en dyrare bostad så kan du få uppskov med vinsten från förra bostaden. Sedan 2010 har ett uppskov kunnat sökas med högst 1 450 tkr från försäljning av en bostad. Det gäller hela bostaden, så har två personer ägt hälften var har taket varit 725 tkr per person. Det är denna begränsning som regeringen nu föreslår ska tas bort. Det blir med andra ord möjligt att söka uppskov med hela vinsten, hur hög den än är, förutsatt att förslaget leder till lagstiftning.

Uppskovet är en kredit med prislapp

Uppskovet är en skattekredit. Det innebär att du får skjuta upp betalning av skatten på vinsten tills du säljer nästa bostad, men du slipper inte skatten.

Om du söker uppskov med skatten på vinsten så måste du i stället betala en schablonskatt med 0,5 % av uppskovsbeloppet varje år du har uppskovet kvar. Den skatten är inte avdragsgill. 0,5 % kanske låter litet, men det motsvarar en avdragsgill ränta på lån med 3,25 % och det är högt i dagens ränteläge.

Den dramatiska skillnaden beror på att skatten på uppskovet beräknas på vinsten du skjuter upp, medan en låneränta beräknas på skatten på vinsten.

Exempel:

  • Uppskov
    • 1 mkr 0,5 % = 5 tkr i extra, ej avdragsgill skatt varje år
  • Skatta fram vinst
    • 1 mkr x 22 % = 220 tkr i skatt x 3,25 % = 7 150 kr i avdragsgill ränta x 0,7 = 5 tkr i ränta som du betalar själv, efter skattejämkning

Billigast att skatta fram vinsten direkt

RedovisningsHusets råd är att du försöker skatta fram reavinsten direkt vid försäljningen.

Skatten på uppskovet är en fast räntesats, den följer alltså inte ränteläget. Så länge du kan låna till lägre ränta än 3,25 % gäller vårt råd, medan det blir billigare att söka uppskov i tider av högre ränteläge.

Har du redan uppskov så bör du försöka minska det tills det är borta. Du kan t ex kvitta bort en del av uppskovet mot ränteavdrag, förluster på värdepapper eller andra avdrag i kapital eller helt enkelt mot en skatteåterbäring.

Stöd från oss

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur du ska göra. Vi hjälper dig också beräkna skatten på vinsten.

Kommentarsfunktionen är avstängd.