Kammarrätten i Jönköping dömer ut a contofakturor
Kammarrätten i Jönköping

Ett företag som utfört ROT-arbeten har förlorat mot Skatteverket i domstol och nekas utbetalning på nästan 60 tkr pga av felaktigt utformade a contofakturor.

Felaktiga fakturor

Uppdraget kostade totalt 288 tkr och togs ut via tre fakturor, två a contofakturor (110 tkr och 88 tkr) samt en slutfaktura på 90 tkr.

Två fel: A contofakturorna specificerade inte arbetskostnaden. Privatpersonerna betalade a contofakturorna i sin helhet.

Slutfakturan på 90 tkr innehöll avdrag för skattereduktion med 70 tkr och slutade på 20 tkr att betala för privatpersonerna. Den totala skattereduktionen skulle därmed ha uppgått till 140 tkr, varav företaget ansökte om utbetalning av sin del 70 tkr. Företaget fick dock bara utbetalning med strax under hälften av slutbeloppet 20 tkr, knappt 10 tkr.

Skälen var dels a contofakturorna saknade specifikation av arbetskostnad, dels att privatpersonerna hade betalat hela a contofakturorna i stället för bara sin del efter skattereduktion.

RedovisningsHuset kommenterar

Eftersom reglerna i stora drag är likadana för RUT-arbeten och ROT-arbeten så hade utfallet förmodligen blivit detsamma om målet hade avsett RUT-avdrag.

En sur konsekvens av målet kan bli att företaget kräver det saknade beloppet, 60 tkr, av privatpersonerna i stället för av Skatteverket.

Frågan blir till sist hur mycket privatpersonerna beviljas i skattereduktion, om de får full skattereduktion trots de formella felen eller inte. Målet avsåg nämligen bara företagets fordran på Skatteverket.

RedovisningsHuset rekommenderar

  1. Undvik a contofakturor helt, eller…
  2. …se åtminstone till att a contofakturorna specificeras på samma sätt som slutfakturan, så att arbetskostnad och skattereduktion framgår
    1. För dig som utför arbetet gäller det sedan att begära utbetalning från Skatteverket för varje faktura, inte bara slutfakturan
    2. För dig som beställer arbetet gäller det att bara betala din del varje gång, inte den del som företaget ska få från Skatteverket

Självklart är du välkommen att hämta stöd från oss om hur faktureringen ska gå till. Hör bara av dig till din kontaktperson! Kontakt

Rättsfall: KRJ 2015-10-27, mål nr 3104-14

Kommentarsfunktionen är avstängd.