Finansinspektionen reglerar amorteringskravet
Finansinspektionen kommer att utfärda föreskrifter till bolåneinstituten

Proposition om amorteringskrav

I dag, helt enligt plan, överlämnade regeringen sin proposition (förslag till riksdagen) om amorteringskrav.

Huvudpunkter

Förslaget har delvis anpassats till synpunkter från lagrådet, men de huvudpunkter vi har berättat om tidigare är oförändrade.

 • De nya reglerna
  • Ska träda i kraft den 1 maj 2016
  • Gäller nya bostadslån, dvs lån lämnade efter ikraftträdandet
  • Gäller fysiska personer, inte företag
  • Undantag
  • Förvärv av nyproducerad bostad
   • Särskilda skäl
    • Närståendes död
    • Arbetslöshet
    • Sjukdom
    • Skilsmässa

Finansinspektionen tar fram detaljerna

Generella principer införs genom ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, men de mer detaljerade bestämmelserna ska tas fram ”av den myndighet som regeringen bestämmer”, dvs Finansinspektionen.

 

Läs mer

Tidigare nyheter:

Kommentarsfunktionen är avstängd.