Årgång 1957 missade att få förhöjt grundavdrag 2023, men nu ska de få kompensation från Skatteverket från 1 juli 2024.
Årgång 1957 ska få kompensation från Skatteverket för förlorat förhöjt grundavdrag 2023 (Bild Holger Ellgaard, Wikimedia Commons)

Riktåldern för pension höjdes år 2023, från 65 år till 66 år, utan några övergångsregler. Därför skulle personer födda 1957 få vänta ett år extra på att få förhöjt grundavdrag. Ett år extra med högre inkomstskatt.

År 2026 ökar riktåldern för pension igen, från 66 år till 67 år. Även det beslutet saknade övergångsregler. Då kommer personer födda 1959 att råka ut för för samma sak. Höjd inkomstskatt på grund av uteblivet förhöjt grundavdrag.

Men hjälp är på väg. Nu har regeringen avlämnat en proposition till riksdagen med ett innehåll som ska rätta till båda problemen.

 

Grundavdrag och förhöjt grundavdrag

Alla fysiska personer har rätt till ett grundavdrag från sina förvärvsinkomster och det sänker den totala inkomstskatten. Hur stort grundavdraget är beror dels på hur hög årsinkomst du har, dels på din ålder. Skatteverket gör grundavdraget automatiskt i skatteberäkningen för dig.

Ordinarie grundavdrag får yngre personer. Du är en yngre person i det här sammanhanget om du inte har fyllt 66 år eller mer den 1 januari inkomståret (till och med år 2022 gick gränsen vid om du inte hade fyllt 65 år eller mer den 1 januari inkomståret).

Förhöjt grundavdrag får äldre personer. Du är en äldre person i det här sammanhanget om du har fyllt 66 år eller mer den 1 januari inkomståret (till och med år 2022 gick gränsen vid om du hade fyllt 65 år eller mer den 1 januari inkomståret). Det förhöjda grundavdraget gör att du får lägre inkomstskatt när du blir äldre. Och gränsen för när du behöver börja betala statlig skatt ökar. Hur mycket inkomstskatten sjunker beror återigen på hur hög årsinkomst du har.

Som du märker beror åldersgränsen på vilken ålder du har när inkomståret börjar, inte på vad du fyller under året. Den tekniken återkommer i många andra gränsdragningar för skatter och avgifter. Här kan informationen vara otydlig eller till och med felaktig på många håll.

 

Grundavdraget och inkomstgränsen för statlig skatt – Brytpunkten

Var du en yngre person 2023 så kunde du tjäna upp till 613 900 kr det året innan du måste börja betala statlig skatt (20 % extra). Grundavdraget var på den inkomstnivån 15 400 kr.

Var du en äldre person 2023 så kunde du tjäna upp till 683 200 kr det året innan du måste börja betala statlig skatt. Förhöjt grundavdrag var på den inkomstnivån 84 700 kr. Det innebär att äldre personer kunde ha en årsinkomst 2023 som var hela 69 300 kr högre utan statlig skatt. Det är en väsentlig skillnad.

Inkomstgränsen för statlig inkomstskatt, före grundavdrag, kallas för brytpunkten.

För 2024 har vi följande brytpunkter.

  • Yngre personer: 615 300 kr, med 16 800 kr i grundavdrag
  • Äldre personer: 697 300 kr, med 98 800 kr i förhöjt grundavdrag

 

Lösningen för årgång 1957 – Förhöjt grundavdrag i efterhand

Som det är nu kommer personer födda 1957 att betala för mycket inkomstskatt för år 2023 jämfört med om de hade klarat åldersgränsen för äldre, vilket de alltså inte gjorde.

Propositionen innehåller förslag till lagstiftning som ska ge pengarna tillbaka. Mellanskillnaden mellan inkomstskatten som födda 1957 skulle ha betalat om de varit äldre, jämfört med vad de faktiskt betalar nu när de fortfarande var yngre, ska återbetalas till dem.

Från den 1 juli 2024 ska Skatteverket göra automatiska återbetalningar till skattekontot för de berörda personerna. Du som är född 1957 behöver inte göra något för att få återbetalningen. Ingen ansökan. Proceduren ska vara helautomatisk.

 

Lösningen för årgång 1959 – Förhöjt grundavdrag i förväg

I samma propositionen föreslår regeringen att tidpunkten för övergången till åldersgränsen 67 år den 1 januari inkomståret ska flyttas fram, från 2026 till 2027. Det medför att personer födda 1959 slipper hamna i samma situation som personerna födda 1957.

Födda 1959 får ta del av det förhöjda grundavdraget redan år 2026, trots att de då inte är äldre ännu enligt den nya åldersgränsen 67 år den 1 januari inkomståret.

 

Tidplan

Regeringen har lämnat sitt färdiga förslag till riksdagen, som nu behandlar ärendet i Skatteutskottet.

Riksdagen har inte planerat ännu när de ska fatta sitt beslut, men det blir troligen i maj 2024.

Den 1 juli 2024 ska den nya och ändrade lagstiftningen börja gälla. Och då kan du som är född 1957 vänta på återbetalningen till ditt skattekonto.

 

Kontakta oss gärna om du är född 1957 eller 1959

Vi står till din tjänst.

Om du redan är kund hos oss, och anlitar oss för din deklaration, så kommer vi att kunna tala om för dig om du får tillbaka pengar i juli och i så fall hur mycket. Det gäller dig som är född 1957.

Vi hjälper dig också att förstå vad som händer år 2026, om du är född 1959.

Om du inte är kund hos oss så är du välkommen att kontakta oss för att bli det!

Kommentarsfunktionen är avstängd.