Tillfälligt höjt rotavdrag under andra halvåret 2024.
Propositionen kommit om tillfälligt höjt rotavdrag (Bild Thirdman, pexels.com)

Du kan få skattereduktion när du anlitar företag för arbeten på din bostad (rotavdrag) eller för olika typer av hushållsarbete (rutavdrag). Nu ökar möjligheterna till skattereduktion rejält under andra halvåret 2024.

 

Rotavdrag och rutavdrag till 30 juni 2024

Rotavdraget är en skattereduktion med 30 % av arbetskostnaden för reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad av din bostad. Som högst kan du få rotavdrag med 50 000 kr per år.

Rutavdraget en skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden för hushållsarbete i bostaden, som städning och tvättning.

Sammanlagt kan du som högst kan du få 75 000 kr i rotavdrag och rutavdrag per år, varav högst 50 000 kr får avse rotavdrag.

Både rotavdraget och rutavdraget beräknas enbart på kostnaden för arbete, inklusive moms. Kostnader för material, utrustning och resor ingår inte.

 

Tak för rotavdrag och rutavdrag 1 juli – 31 december 2024

Under andra halvåret 2024 kan du få rotavdrag med som högst 75 000 kr per år, samt rutavdrag med också som högst 75 000 kr per år.

Taken blir alltså separerade och för rot dessutom höjt. Den extra skattereduktionen gäller för betalningar som du gör från och med 1 juli 2024. Riskerar du att slå i de gamla taken före 1 juli 2024 bör du alltså komma överens med din leverantör om att få vänta med betalningen till efter den 30 juni 2024.

Syftet med de tillfälliga förbättringarna är att ”främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen i svensk ekonomi”.

 

Propositionen om tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Den 14 mars 2024 avlämnade regeringen sitt färdiga förslag (proposition) till riksdagen. Nu pågår behandling av förslaget i riksdagens skatteutskott.

Det återstår att riksdagen ska fatta beslut och sedan att reglerna ska börja gälla. Riksdagen har inte planerat sitt beslut ännu men det blir troligen under maj 2024.

De tillfälliga reglerna ska börja gälla 1 juli 2024 och upphöra 31 december 2024.

 

Effekterna av skattereduktioner

Att rotavdraget och rutavdraget är skattereduktioner innebär att själva skatten minskar med 30 % respektive 50 % av dina arbetskostnader, upp till taket för rot respektive rut.

Under andra halvåret kan du alltså få upp till 150 000 kr i sammanlagd minskning av din skatt. Men då gäller det att din skatt räcker till för skattereduktionerna.

Vi vill ofta använda avdrag får att få ner våra inkomster och därmed få lägre skatt. När det gäller skattereduktioner är det tvärtom. Vi behöver ha tillräckligt höga inkomster så att skatten på dem täcker skattereduktionerna. Här händer det varje år att personer går miste om skattereduktion för framför att rotarbeten därför att skatten inte räckte till.

Gör därför en preliminär skatteberäkning innan du beställer stora rotarbeten och rutarbeten. Vi kan hjälpa dig med beräkningarna.

Skattereduktionen för rotavdrag och rutavdrag går mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig inkomstskatt. Inga andra skatter och avgifter. Vi har i dagsläget 14 olika skattereduktioner med en bestämd turordning. Rot- och rutavdragen kommer som först som nummer 9, efter bland annat jobbskatteavdrag och underskott i kapital. Så du behöver alltså ha tillräckligt mycket av rätt typer av skatter för att täcka alla eventuella skattereduktioner som kommer före, innan du kan räkna på om du kan utnyttja även rot- och rutavdragen. Men låt inte detta avskräcka dig. Med rätt typ av planeringen kan det bli riktigt bra ekonomiskt för dig.

 

Kontakta oss gärna om ditt rotavdrag och rutavdrag för 2024

Be oss gärna om hjälp med en skatteberäkning nu, i god tid före årets slut, för att se att du verkligen kan utnyttja hela skattereduktionerna.

Vi står till din tjänst. Om du redan är kund hos oss så vänder du dig helt enkelt till din kontaktperson här. Ta annars kontakt med oss för att bli ny kund!

Kommentarsfunktionen är avstängd.