Gränserna för revisionsplikt höjs inte
Gränserna för revisionsplikt höjs inte (bild: Pixabay)

Regeringen lämnade igår besked om att gränserna för revisionsplikt ligger kvar oförändrade, de varken höjs eller slopas. Beskeden finns i regeringens skrivelse till riksdagen Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag (Skr. 2017/18:201).

 

Riksrevisionen – återinför revisionskravet för små aktiebolag

Riksrevisionen publicerade en rapport den 21 december 2017.

 • Avskaffandet av revisionsplikten för små AB – en reform som kostar mer än den smakar (RIR 2017:35).

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att återinföra revisionsplikten för alla aktiebolag. Rapporten blev dock hårt kritiserad för slutsatser utan ordentlig underbyggnad och samband utan stöd i forskning.

Regeringens svar i gårdagens skrivelse är att man ser inte tillräckliga skäl för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Alltså inget slopande av gränserna.

 

Riksdagen – undanta fler aktiebolag från revisionskravet

Riksdagen riktade den 18 januari 2018 ett tillkännagivande till regeringen med motsatt innebörd. Regeringen bör höja gränserna så att fler aktiebolag kan undantas från revisionsplikt.

Regeringens svar i gårdagens skrivelse är att man avser inte att vidta några åtgärder på grund av riksdagens tillkännagivande. Alltså ingen höjning av gränserna.

 

Gränserna för revisionsplikt

Sedan 2010 gäller revisionsplikt för aktiebolag som de senaste två åren ligger över fler än en följande tre gränser.

 1. Nettoomsättning
  • 3 miljoner kronor (Sverige)
  • 6 miljoner euro (EU)
 2. Balansomslutning – Summa tillgångar
  • 1,5 miljoner kronor (Sverige)
  • 12 miljoner euro (EU)
 3. Antal anställda
  • 3 personer (Sverige)
  • 50 personer (EU)

EU-direktivet medger som du ser att medlemsländerna sätter betydligt högre än vad Sverige har gjort. Därför begärde riksdagen att regeringen skulle se över möjligheten att undanta fler aktiebolag från revisionsplikten. Något regeringen alltså sa nej till igår. Den diskussionen lär dock fortsätta.

 

Kontakta oss om din revisionsplikt

Har du frågor om hur revisionsplikten gäller i ditt aktiebolag? Tala i så fall med din kontaktperson hos oss så hjälper vid dig klara ut begreppen.

Kommentarsfunktionen är avstängd.