Skattefri sjuk- och hälsovård försvinner 1 juli 2018
Skattefri sjuk- och hälsovård försvinner 1 juli 2018

Skattefri förmån av privat sjuk- och hälsovård försvinner snart. Du behöver agera snabbt om du vill utnyttja möjligheterna innan dess.

 

Tidplan

Vi berättade den 17 oktober 2017 om regeringens förslag till lagändring i artikeln Skattefri hälsovård och sjukvård slopas.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen den 15 mars 2018. Riksdagen planerar att fatta beslut den 16 maj 2018. Därefter ska de nya reglerna börja gälla den 1 juli 2018. Vi återkommer därför igen till dig som vill försöka hinna med någon åtgärd före lagändringen.

 

Du kan tjäna mycket på löneväxling

I dag kan du byta skattepliktig bruttolön mot skattefri hälso- och sjukvård. Vitsen med en sådan löneväxling kommer dock att försvinna den 1 juli, när skattefriheten försvinner. Om du har planer på en operation så är det därför bråttom att få tid för behandlingen och löneväxla.

  • Bolaget betalar operationen
  • Du avstår samtidigt så mycket bruttolön att minskningen av lönen och sociala avgifter motsvarar kostnaden för operationen
  • För bolaget blir nettoeffekten noll kr
  • För dig blir minskningen av nettolönen betydligt mindre än kostnaden för operationen skulle ha varit
  • Du som är företagsledare och ägare bestämmer dessutom själv om du vill minska lönen

 

Kontakta oss om sjuk- och hälsovård och om löneväxling

Har du funderingar om den kommande lagändringen är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss – men snarast!

Kommentarsfunktionen är avstängd.