Bolagsverket Bo Lagerqvist Verklig huvudman
Bo Lagerqvist, enhetschef hos Bolagsverket
Fotograf: Bolagsverket

Har du registrerat verklig huvudman för ditt företag? Då hör du till en föredömlig minoritet.

Vi ställde några frågor om nuläget till Bo Lagerqvist, som är enhetschef på Bolagsverket. Svaren visar på att vi kan förvänta oss en ordentlig rusning till registrering under januari 2018.

Den 1 augusti 2017 började den nya lagen om registrering av verklig huvudman att gälla. Registret över verkliga huvudmän syftar till att få fram vem eller vilka personer som har det bestämmande inflytandet i ett företag eller en organisation. Lagen är ett av flera verktyg i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Alla företag och organisationer som redan fanns registrerade den 1 augusti 2017 har fått sex månader på sig att också anmäla verklig huvudman, men nu är det bara veckor kvar till slutstrecket den 1 februari. Företag och organisationer som blir nyregistrerade efter den 1 augusti har fyra veckor på sig att anmäla verklig huvudman. Hur har det då gått?

Fråga: Ni har tidigare angivit att ca 800 000 företag och organisationer berörs. Ungefär hur många av dessa har hittills registrerat verklig huvudman (eller att de saknar sådan)?

”300.000 anmälningar till registret har registrerats”, har Bo Lagerqvist fått fram internt.

Det innebär att en halv miljon inte har registrerat sig ännu, trots att det har gått fem av sex månaders respit nu. Över 60 % fattas! Vi som undrade om det skulle vara överflödigt att publicera en påminnande artikel nu, men det visar sig alltså vara tvärtom.

Fråga: Företag som nyregistreras efter lagens ikraftträdande har ju fyra veckor på sig att registrera verklig huvudman. Hur bra kan ni säga att detta har fungerat?

”Beträffande aktiebolag så har ca. 65 % av de nyregistrerade aktiebolagen anmält uppgifter om verklig huvudman inom 28 dagar”, svarar Bo Lagerqvist.

För denna grupp är läget alltså bättre, men fortfarande fattas 35 %. Vi har uppenbarligen en bit kvar innan registreringen blir rutin.

Fråga: Bolagsverket kan ju utdöma vite för juridisk person eller företrädare som inte registrerar verklig huvudman trots föreläggande. Har några viten utdömts ännu? Och i så fall med vilka beloppsstorlekar?

”Bolagsverket har ännu inte utdömt något vite” berättar Bo Lagerqvist.

Uppenbarligen vill Bolagsverket ge de nya reglerna tid att sätta sig. Det är en mänsklig attityd från myndigheten. Av Bolagsverkets hemsida framgår också att de har lagt stor vikt vid att informera och hjälpa människor förstå det nya regelverket, snarare än att förmana. Men snart kommer den tid då de börjar följa upp alla som fattas. Se till att du slipper vara en av dem som får ett föreläggande, kanske missar det och sedan råkar ut för ett vite.

Besök Bolagsverkets hemsida idag och använd din e-legitimation för registreringen. Det är enkelt och snabbt gjort. Redan på startsidan hittar du en knapp ”Verklig huvudman”. Klickar du på den så öppnas tre alternativ. Anmäl, Sök och Om verklig huvudman.

  • Vill du veta mer så börjar du med ”Om verklig huvudman”
  • Har du inte registrerat dig ännu så väljer du ”Anmäl” och använder din e-legitimation
  • Om du vill söka i registret över verkliga huvudmän behöver du också e-legitimation, samt att du själv behöver ha registrerat verklig huvudman först

Tala med oss om du behöver hjälp

Vill du ha hjälp om reglerna för verklig huvudman, eller med själva registreringen? Tala med din kontaktperson hos oss så fixar vi det!

Kommentarsfunktionen är avstängd.