pensionsmyndigheten inkomstbasbelopp basbelopp förhöjt prisbasbelopp pension ålderspension premiepension pensionsrätter pensionssparandeNu är 2016 års pensionssparande klart. Under december 2017 har Pensionsmyndigheten satt in de pengar som du tjänade in under inkomståret 2016 på dina pensionskonton.

Sparandet till den allmänna pensionen är 18,5 % av din inkomst, fördelat på inkomstpension (16,0 %) och premiepension (2,5 %). Pengarna hämtas från inbetalda arbetsgivaravgifter för löner från arbetsgivare och egenavgifter för inkomster från aktiva näringsidkare.

Utöver detta kan du ha tjänstepension från din arbetsgivare och kanske dessutom privat pensionssparande (åtminstone från tiden när det privata sparandet var avdragsgillt).

 

Inkomstpension

Totalt fördelas 255 miljarder kronor på 5,7 miljoner personer.

I genomsnitt sätts 44 510 kr in som pensionssparande för 2016 för varje person som har haft pensionsgrundande inkomst.

Maximalt sparande till inkomstpensionen för 2016 är 71 160 kr, eftersom det finns ett tak för hur mycket som kan vara pensionsgrundande inkomst (se t.ex. vår artikel Basbelopp 2018).

 

Premiepension

Totalt fördelas 39,5 miljarder kronor på 5,7 miljoner personer. Insättningarna gjordes mellan den 11 och 13 december 2017 och placeras i de fonder du har valt, eller i statens fond AP7 Såfa om du inte har valt fond själv.

I genomsnitt sätts 7 039 kr in som pensionssparande för 2016 för varje person som har haft pensionsgrundande inkomst.

Maximalt sparande till premiepensionen för 2016 är 11 118 kr, eftersom det finns ett tak för hur mycket som kan vara pensionsgrundande inkomst.

 

Tjänstepension

Utöver den allmänna pensionen har ca 90 % av alla som är anställda en tjänstepension som företaget betalar. Sparandet i tjänstepensionen brukar vara ca 4,5 % av lönen.

Eftersom det finns ett tak för den allmänna pensionen, där det statliga sparandet slutar, så behöver du som har hög lön (över 38 000 kr i månaden enligt Pensionsmyndigheten) ett extra sparande i tjänstepension på 30 % av det du tjänar utöver 38 000 kr i månaden. Det vill säga om du siktar på en pension som någorlunda motsvara din inkomst före pensionen.

Du som är företagare måste själv se till att sköta din tjänstepension. För dig kan procentsatserna vi har berättat om här ovan vara en intressant måttstock. Du bör alltså sikta på ett pensionssparande från ditt företag på:

  • Inkomst upp till 38 000 kr/månaden: 4,5 % av inkomsten
  • Inkomst över 38 0000 kr/månaden: 30 % av den överskjutande inkomsten

 

Planera ditt pensionssparande med oss

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer, målsättningar och hur du vill utforma dit pensionssparande. Med inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.