Riksdagen fattade beslut den 20/11 om ändringarna av löneregeln för beräkning av utdelningsutrymme från aktiebolag. Du som driver aktiebolag rekommenderas att se över din egen lön i förhållande till bolagets totala lönesumma 2013 för att kunna utnyttja den kraftigt förbättrade löneregeln 2014!

Hela regelverket beskrivs översiktligt på sidan Utdelning från och försäljning av aktiebolag. Se mer om löneregeln under ”Löneregeln mycket bättre nu”.

Kommentarsfunktionen är avstängd.