Utdelning från och försäljning av aktiebolag

Skatteregler för ägarledda aktiebolag

Nästan alla aktiebolag är ägarledda, dvs de drivs av samma personer som äger dem. Skattereglerna är annorlunda för dessa bolag jämfört med börsnoterade bolag.

Här får du information om

Uttryck

När du som företagare får information om dessa skatteregler så används ofta uttryck som dessa:

 • Fåab: Fåmansaktiebolag, dvs aktiebolag ägda av en eller ett fåtal personer
 • 3:12-regler: Skattereglerna för utdelning från och försäljning av aktier i fåab
  • Uttrycket kommer från att reglerna tidigare fanns i 3 § 12 momentet lagen om statlig inkomstskatt, men är inte relevant längre eftersom lagen om statlig inkomstskatt och många andra lagar ersattes av inkomstskattelagen redan år 2000

Utdelning

Du som driver verksamhet i aktiebolag får lyfta utdelning till 20 % skatt inom ett utdelningsutrymme som beräknas varje år i din inkomstdeklaration (bilaga K10). En förutsättning är förstås att ditt aktiebolag har vinstmedel att dela ut.

Löneregeln mycket bättre nu

Löneregeln (se mer i punkt 3 nedan) förbättrades väsentligt fr o m 2014, genom att du nu får beräkna utdelningsutrymmet inom 50 % av bolagets lönesumma redan från start!

Tidigare gick det att beräkna en brytpunkt där löneregeln gav ett högre utrymme än förenklingsregeln. Nu gäller att om du kvalificerar dig för löneregeln så är det alltid bättre än förenklingsregeln!

För utdelningar som tas emot under kalenderåret 2020 beräknas löneregeln utifrån din och bolagets lönebelopp kalenderåret 2019. Det betyder att du bör dubbelkolla före 2019-12-31 att du har tagit ut en lön som kvalificerar dig för löneregeln. Det betyder också att om du tidigare har tänkt avstå från löneregeln av olika skäl så kanske du ska tänka om!

Så här beräknas utdelningsutrymmet

Utdelningsutrymmet beräknas på följande sätt, varje år.

 1. Sparat utrymme
  • Du får ta med dig outnyttjat utrymme från förra året
  • Sparat utrymme får räknas upp med en procentsats som beror på statslåneräntan året innan
  • Sedan lägger du till årets utrymme enligt förenklingsregeln eller huvudregeln
 2. och förenklingsregeln
  • 2,75 inkomstbasbelopp
   • Mottagen utdelning under 2020: 177 100 kr (utdelning under 2019 ger 171 875 kr)
  • Flera delägare: Beloppet är totalt från bolaget, du får räkna ut din andel av beloppet
   • Exempel: Du äger 50 %, då gäller 88 550 kr för 2020 (2019: 85 937 kr)
  • Om du äger flera aktiebolag, helt eller delvis, får du bara använda denna regel för ett (valfritt) av bolagen
 3. eller huvudregeln
  • Anskaffningsvärdet: Procentandel av ditt anskaffningsvärde för aktierna (procentsatsen beror på statslåneräntan året innan)
  • och löneregeln: 50 % av bolagets totala löner under föregående år
   • För utdelning mottagen under 2020 beräknas 50 % av löner utbetalda av bolaget under 2019
   • Krav för att få använda löneregeln
    • Du måste äga minst 4 % av kapitalet i bolaget
    • Du måste själv ta ut en lön 2019 på minst 6 inkomstbasbelopp (386 400 kr) + 5 % av bolagets totala lönesumma
    • Har du tagit ut minst 9,6 inkomstbasbelopp i lön 2019 (618 240 kr) så räcker det dock även om bolagets totala lönesumma är mycket hög
   • Tak för löneregeln: Du får maximalt använda ett löneunderlag på 50 gånger din egen lön
    • Exempel: Med en egen lön på 400 tkr blir taket så högt som 20 mkr!
   • Flera delägare: Beloppet är totalt från bolaget, du får räkna ut din andel av beloppet
    • Exempel: Du äger 50 %, då gäller 50 % av löneunderlaget för din del
 4. Utdelningen beskattas med upp till tre olika procentsatser
  1. 20 %: Inom utdelningsutrymmet enligt punkt 1-3
   • Om inte hela utdelningsutrymmet utnyttjas får resten sparas till nästa år, utan tidsgräns
  2. Full inkomstskatt: Utdelning utöver utdelningsutrymmet beskattas som inkomst av tjänst (utan förmåner)
   • Maximalt 90 inkomstbasbelopp tjänstebeskattas
   • 2020: 5 796 000 kr
  3. 30 %: Utdelning utöver utdelningsutrymmet och taket för tjänstebeskattad utdelning

Försäljning

När du säljer aktierna i ditt bolag får du räkna på följande sätt.

 1. + Försäljningsbelopp
 2. –  Ditt anskaffningsvärde
 3. = Förlust, då stannar du här / … eller vinst, då fortsätter du med steg 4-7
 4. –  Sparat utdelningsutrymme från tidigare år och ej utnyttjat utdelningsutrymme i år
 5. = Fördelningsvinst
 6. –  Inkomst av tjänst
 7. –  Inkomst av kapital

Försäljningen beskattas med upp till tre olika procentsatser

 1. 20 %: Vinst inom utdelningsutrymmet enligt punkt 4
  • Om inte hela utdelningsutrymmet utnyttjas går resten förlorat för alltid
 2. Full inkomstskatt: Vinst utöver utdelningsutrymmet, enligt punkt 6, beskattas som inkomst av tjänst (utan förmåner)
  • Maximalt 100 inkomstbasbelopp tjänstebeskattas
  • 2020: 6 440 000 kr
 3. 30 %: Vinst utöver utdelningsutrymmet och taket för tjänstebeskattad vinst, enligt punkt 7, kapitalbeskattas

Passivt ägande

Om du äger ett aktiebolag men slutar driva verksamhet i det så gäller andra skatteregler efter en karenstid på fem år. Du övergår då till att betraktas som en passiv ägare som inte har skapat vinstmedlen i bolaget med eget arbete. Effekten blir att hela utdelningen eller hela vinsten vid försäljning av bolaget beskattas med 25 %, utan beräkning av utdelningsutrymmen.

Andra uttryck för samma sak är trädabolag (”ligga i träda”) eller 5/25-bolag (5 år = 25 % skatt).

Många väljer att sälja sitt aktiebolag till oss när verksamheten har avslutats, med eller utan karenstid före försäljningen. Se mer på vår sida om Snabbavveckling och vilande bolag.

Här hittar du fördjupad information om snabbavveckling.

 

Löneväxling höjer utdelningsutrymmet

Har du t ex bilförmån från ditt aktiebolag? Förmåner får inte räknas in i löneunderlaget, men om du gör om bilförmånen till lön så får även förmånen vara med och höja ditt underlag för lågbeskattad utdelning eller lågbeskattad vinst vid en framtida försäljning av bolaget.

Detta kallas för omvänd löneväxling och innebär att du höjer din månadslön med förmånsbeloppet och sedan gör ett nettolöneavdrag med lika mycket. Kostnaden för bolaget är oförändrad och du har samma nettolön kvar efter avdraget som du hade förut, men nu har du en förmån som blir noll kr eftersom du har betalat hela beloppet till företaget. Eftersom bruttolönen är högre och förmånen är noll kr så har du nu höjt löneunderlaget för utdelning.

På köpet har du även höjt din sjukpenninggrundande inkomst, om du tidigare låg under taket (se Inkomststegen)! Värdet av förmåner får nämligen inte ingå i din sjukpenninggrundande inkomst, men när du gör om förmånen till lön så höjs underlaget. För din pensionsgrundande inkomst spelar den omvända löneväxlingen dock ingen roll, eftersom bilförmånen också får ingå i din pensionsgrundande inkomst.

Har du haft bilförmån på vanligt sätt i lönerna hittills i år? Då kan du ändra detta retroaktivt och få in hela årets förmånsvärde som lön i stället. Kontakta oss så hjälper vi dig, se nedan under Boka tid!

Boka tid

Vill du gå igenom förutsättningarna för att kunna använda reglerna för utdelning och/eller försäljning av ditt aktiebolag, eller kanske planera en 5/25-lösning enligt ovan?

Vi har gedigen erfarenhet av att lotsa småföretagare genom snårskogen av beräkningsregler så vi kan hjälpa dig hitta rätt för just din situation.

Välj oss när du söker revisor, vi bevakar ditt lågbeskattade utrymme varje år och utnyttjar möjligheterna i din bokföring. Det ingår när du abonnerar hos oss med fasta paketpriser.

Boka tid t ex med kontaktformuläret nedan!