Stressad person framför dator, illustrerar problem att redovisa moms korrekt
Fler verksamheter slipper administrera moms (Bild Elisa Ventur, unsplash.com)

Riksdagen har nu beslutat om lagändringen som höjer gränsen för momsfri verksamhet (momsplikt) från 30 000 kr till 80 000 kr i nettoomsättning per år.

Företag som har en årsomsättning på högst 80 000 kr behöver inte längre vara momsregistrerade. Därmed behöver de inte hålla reda på momsreglerna och deklarera momsen.

Den nya gränsen 80 000 kr börjar gälla den 1 juli 2022, genom ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200) i 9 d kap. 1 § och 5 §.

 

Frivilligt att avstå

Företag som utnyttjar möjligheten att inte momsregistrera sig ska inte ta ut moms på sin försäljning, men får inte heller dra av moms på sina inköp.

Om ett företag har mycket moms att få tillbaka så kan det vara en fördel att ingå i momssystemet. Då kan företaget välja att registrera sig för moms även om årsomsättningen understiger 80 000 kr (prop. 2021/22:110 s. 5).

 

Hur ska du beräkna omsättningsgränsen för momsfri verksamhet?

Skatteverket har redogjort för sin syn på beräkning av omsättningsberäkningen i två ställningstaganden.

Vi kan förvänta oss att Skatteverket uppdaterar bägge ställningstagandena med den nya gränsen på 80 000 kr. I övrigt bedömer vi ställningstagandena kommer att fortsätta gälla.

Ingen ansökan. Ett nystartat företag som gör en rimlig bedömning av att årsomsättningen understiger gränsen för momsplikt behöver inte momsregistrera sig. Om försäljningen överskrider gränsen ska företaget skicka in en anmälan om registrering för mervärdesskatt. Dessutom ska företaget ta ut moms på sin omsättning efter att gränsen har överskridits.

Kan Skatteverket visa att bedömningen var orimlig ska företaget däremot ta ut moms på all omsättning från verksamhetens början.

Ansökan. Ett företag som är momsregistrerat men bedömer att den framtida årsomsättningen kommer att understiga gränsen för momsplikt kan ansöka om att bli skattebefriad.

 

Kan gränsen för momsfri verksamhet komma att höjas igen?

Skatteutskottet tillstyrkte att riksdagen skulle fatta beslutet om höjning av gränsen för momsplikt till 80 000 kr. Företrädare för M och KD lämnade dock särskilda yttranden, även om de ställde sig bakom höjningen.

M påpekar att även efter höjningen kommer Sverige att ha en av de lägsta gränserna för momsplikt inom EU. ”Det är skadligt för Sveriges konkurrenskraft om Sverige ständigt lägger grund för sämre företagarvillkor än andra EU-länder” säger M och avslutar med att gränsen bör höjas ytterligare i framtiden.

KD lyfter fram att även efter höjningen kommer Sveriges gräns att vara låg i förhållande till många andra EU-länder. ”Den genomsnittliga gränsen för mervärdesskatteplikt i EU är drygt 30 000 euro, vilket motsvarar ca 316 700 kr”. Även KD avslutar med att gränsen bör höjas ytterligare i framtiden.

 

Kontakta oss om momsfri verksamhet

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.