Bild på skomakare illustrerar sänkt moms på vissa reparationer
Nu sänks momsen igen på vissa reparationer (Bild piqsels.com)

Uppdatering 2022-10-29: Regeringen förslår höjning av momsen tillbaka till 12 % nästa år.

Riksdagen har nu beslutat om ytterligare sänkt moms på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Den nya momsen blir 6 % att jämföra med dagens 12 %.

Momssänkningen syftar till att fler av oss ska laga och ändra våra varor i stället för att köpa nytt, för att stimulera en cirkulär ekonomi.

Den nya momssatsen 6 % börjar gälla den 1 juli 2022, genom ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200) i 7 kap. 1 §. Den nuvarande skattesatsen 12 % gäller till och med den 30 juni 2022.

Andra sänkningen av moms på reparationer

Sverige tillämpar en normalskattesats på 25 %. Det innebär att momsen är 25 % vid försäljning om det inte finns undantag.

Den 1 januari 2017 sänktes momsen från 25 % till 12 % på reparationer av ”cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne” (prop. 2021/22:96 s. 5).

Den 1 juli 2022 börjar nästa sänkning att gälla, från 12 % till 6 %. Sänkningen omfattar samma slag av reparationer som tidigare.

Skatteverket har redogjort för sin syn på hur vi ska avgränsa vilka reparationer som omfattas av momssänkningen.

Vi kan förvänta oss att Skatteverket uppdaterar ställningstagandet med den nya skattesatsen på 6 %. I övrigt bedömer vi ställningstagandet kommer att fortsätta gälla.

 

Kontakta oss om momssänkningen

Arbetar du i någon av de berörda branscherna? Då kan du använda dig av momssänkningen i din marknadsföring.

Är du osäker på vad som gäller i just ditt fall? Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.