Bild på pensionärer på resa, illustrerar nya åldersgränser för pensionering
Nya åldersgränser för när du kan gå i pension (Bild Vidar Nordli-Mathisen, unsplash.com, har beskurits)

Åldersgränserna i pensionssystemet anpassas i flera steg till vår ökade medellivslängd. Riksdagen har fattat beslut om höjda åldersgränser i två steg, år 2023 och 2026, helt enligt regeringens förslag.

Beslutet omfattar 19 lagändringar. Vi ger dig här en översikt över vilka åldersgränser som gäller nu och i framtiden, samt vad de innebär för din ekonomi.

 

Höjd åldersgräns för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspensionen

Tidpunkten för det tidigaste uttaget är reglerat i 56 kap. 3 § socialförsäkringsbalken (SFB).

2022 kan du tidigast ta ut inkomstgrundad ålderspension från och med månaden du fyller 62 år.

2023-2025 kan du tidigast ta ut inkomstgrundad ålderspension från och med månaden du fyller 63 år.

2026 kan du tidigast ta ut inkomstgrundad ålderspension från och med månaden du fyller 64 år. 2026 kopplas tidpunkten för första gången till riktåldern för pension. Inkomstgrundad ålderspension ska tidigast kunna tas ut tre år före riktåldern. Riktåldern år 2026 är beslutad till 67 år och därmed blir åldersgränsen 64 år.

 

Höjda åldersgränser för sänkt inkomstskatt (förhöjt grundavdrag)

Ett högre grundavdrag för äldre innebär att inkomstskatten blir lägre och att årsinkomsten kan vara högre innan statlig skatt måste betalas. Det är reglerat i 63 kap. 3 a § inkomstskattelagen (IL).

2022: Statlig skatt 20 % gäller för årsinkomster över 554 900 kr. Personer som har fyllt 65 år får ett förhöjt grundavdrag som gör att den statliga skatten på 20 % i stället tas ut för årsinkomster över 618 700 kr (i praktiken börjar detta gälla från året efter 65-årsdagen). Årsinkomsten kan alltså vara upp till 63 800 kr högre innan statlig skatt börjar tas ut.

2023-2025: Personer som har fyllt 66 år (alltså från året efter 66-årsdagen) får förhöjt grundavdrag.

2026: Personer som har fyllt 67 år (alltså från året efter 67-årsdagen) får förhöjt grundavdrag.

 

Höjda åldersgränser för sänkta arbetsgivaravgifter

Löner och andra ersättningar medför arbetsgivaravgifter med i normalfallet 31,42 %. Det gäller till exempel företagare med aktiebolag. För den som är äldre sjunker avgifterna till 10,21 %. Det är reglerat i 2 kap. 27 § socialavgiftslagen (SAL).

2022: Arbetsgivaravgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 65 år (alltså från året efter 65-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst. Det är inga arbetsgivaravgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

2023-2025: Arbetsgivaravgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 66 år (alltså från året efter 66-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst. Det är inga arbetsgivaravgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

2026: Arbetsgivaravgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 67 år (alltså från året efter 67-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst. Det är inga arbetsgivaravgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

 

Höjda åldersgränser för sänkta egenavgifter

Inkomst av aktiv näringsverksamhet medför egenavgifter med 28,97 % (vid grundkarens 7 dagar). För den som är äldre sjunker avgifterna till 10,21 %. Det är reglerat i 3 kap. 15 § socialavgiftslagen (SAL).

2022: Egenavgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 65 år (alltså från året efter 65-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst. 10,21 % gäller även för den som hela året har haft hel ålderspension eller någon del av året haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning. Det är inga egenavgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

2023-2025: Egenavgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 66 år (alltså från året efter 66-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst..10,21 % gäller även för den som hela året har haft hel ålderspension eller någon del av året haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning. Det är inga egenavgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

2026: Egenavgifterna sjunker till 10,21 % för löner och ersättningar till personer som har fyllt 67 år (alltså från året efter 67-årsdagen), men lönerna och ersättningarna fortsätter att vara pensionsgrundande inkomst..10,21 % gäller även för den som hela året har haft hel ålderspension eller någon del av året haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning. Det är inga egenavgifter alls för löner och ersättningar till personer födda före 1938.

 

Lönsamt att arbeta längre

Pensionsmyndigheten brukar ta upp fördelarna med att du fortsätter arbeta när du har passerat åldersgränserna vi har tagit upp här.

 • För varje år som du arbetar längre så tjänar du in ytterligare pensionsgrundande inkomst (PGI)
  • Något som kan öka din månatliga pension väsentligt och det livet ut
 • Inkomstskatten sjunker tack vare det förhöjda grundavdraget
 • Arbetsgivaravgifterna sjunker
  • För dig som tar ut lön ur eget aktiebolag
 • Egenavgifterna sjunker
  • För dig som har inkomst av aktiv näringsverksamhet
  • … från enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag

Det behöver inte heller handla om antingen eller. Det går att kombinera uttag av en del av den inkomstbaserade ålderspensionen samtidigt som du fortsätter att arbeta och därmed tjänar in högre PGI.

Den enda haken är att vi vet inte hur länge vi lever och får njuta av den högre pensionen. Här måste varje person göra sin egen avvägning mellan värdet av bättre ekonomi eller tidigare pension.

Pensionsmyndigheten brukar ge utmärkt information på det här området, som vi tar upp löpande i Månadens Nyheter.

Observera dock att Pensionsmyndigheten brukar tala om att fördelarna inträffar det år du fyller 65 år (i år) eller 66 år (nästa år). Det är tyvärr felaktigt, eftersom du ska ha uppnått respektive ålder redan den 1 januari. Därför har vi skrivit på varje punkt att minskningen av inkomstskatten, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna inträffar året efter att du har fyllt 65 år (i år) eller 66 år (nästa år).

 

Kontakta oss om åldersgränserna och din pensionsplanering

Vi hjälper dig med din inkomstplanering, anpassat till just din situation och dina målsättningar.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

.

Kommentarsfunktionen är avstängd.