Nya ROT-avdrag beskärning
Tre nya områden för RUT-avdrag: Beskärning, flyttning, IT-tjänster

Uppdatering 2016-06-22: Den 21 juni beslutade riksdagen att anta regeringens förslag enligt nedan.

Vi har förut berättat i inlägget RUT – Nya affärschanser om regeringens planer på att utvidga möjligheterna till RUT-avdrag på tre områden: Trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster.

Remisstiden har gått ut och nu har regeringen lämnat förslaget till lagrådet för granskning (lagrådsremiss). Efter granskningen blir nästa steg att lämna förslaget till riksdagen för beslut (proposition), närmare bestämt i vårändringsbudgeten 2016 som ska lämnas till riksdagen den 13 april 2016. Lagändringen ska träda i kraft den 1 augusti 2016.

Lagrådsremissen överensstämmer med förslaget vi beskrev i inlägget RUT – Nya affärschanser, där du kan läsa mer om vad förslaget innebär.

Kolla hur du kan utnyttja förändringarna i din marknadsföring!

Kommentarsfunktionen är avstängd.