Uthyrning av vårdpersonal blir momspliktigt
Uthyrning av vårdpersonal blir momspliktigt (Bild: Pixabay, beskuren)

Uthyrning av personal är momspliktigt, oavsett arbetsuppgifter. Ett företag som hyr ut vårdpersonal måste alltså ta ut moms på uthyrningen.

Det är innebörden av ett färskt ställningstagande från Skatteverket, från den 25 oktober 2018. Skatteverket grundar sig i sin tur på en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41).

 

Momsplikten gäller alla

SKV påpekar i ställningstagandet att momsplikten gäller alla som hyr ut personal.

 • Oavsett företagsform
  • Såväl enskild näringsverksamhet som till exempel aktiebolag
 • Oavsett storlek
  • Såväl stora bemanningsföretag som till exempel läkaren som bara hyr ut sig själv via sitt eget företag (”läkare på bolag”)

 

Dyrare för privata vårdföretag att hyra personal

Uthyrning av personal är alltså momspliktigt. Att bedriva sjukvård och tandvård är dock undantaget från momsplikt. Det betyder att varken sjukvårdsföretag eller tandläkare får dra av momsen på inhyrd personal, momsen blir i stället en kostnad. Kostnaden för den inhyrda personalen ökar alltså med 25 %.

I offentlig sjukvård och tandvård kan man dock få tillbaka det mesta av momsen från staten. Det innebär enligt vår bedömning att vi får en snedvridning av konkurrensen mellan privat och offentlig verksamhet, som drabbar den privata sjukvården och tandvården.

 

Undantag när personal hyrs ut mellan sjukvårdsföretag

Att det är momsfritt att bedriva sjukvård innebär dock att en vårdmottagning kan hyra ut sjukvårdspersonal till en annan vårdmottagning utan att ta ut moms. Tre krav måste uppfyllas för att personaluthyrningen ska bli momsfri.

 1. Både den som hyr ut och den som hyr personalen ska driva vårdmottagningar
  • Detta krav utesluter t.ex. att läkare på bolag, utan egen mottagning, hyr ut momsfritt
 2. Den uthyrda personalen ska utföra absolut nödvändiga vårdtjänster
 3. Syftet med att hyra personalen får inte vara att öka intäkterna i direkt konkurrens med privata företag (som ju måste betala momsen som en kostnad)
  • Detta krav utesluter t.ex. att en privat tandvårdsklinik under sin semesterstängning hyr ut sin tandläkare till folktandvården momsfritt
  • Uthyrningens syfte är ju att öka intäkterna i den privata kliniken, i direkt konkurrens med kommersiella företag som ska betala moms

 

Utbildning är jämförbart med sjukvård beträffande momsen

Situationen vid uthyrning av personal för utbildning liknar situationen för uthyrning av personal för sjukvård. Uthyrning av personal är i grunden momspliktigt, men om ett utbildningsföretag hyr ut till ett annat utbildningsföretag kan det bli momsfritt.

 

De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2019

Skatteverket påpekar att ställningstagandet som vi har beskrivit här innebär en ändring av synen på när moms ska tas ut (hittills har moms inte behövt tas ut vid uthyrning av vårdpersonal).

Därför ska Skatteverket fortsätta att godkänna momsfri uthyrning till och med juni 2019. Senast från den 1 juli 2019 måste du dock ta ut moms om du hyr ut vårdpersonal – dig själv eller andra.

 

Kontakta oss om moms på hyra av vårdpersonal

Driver du en verksamhet som kan påverkas av att moms införs på uthyrning av vårdpersonal? Du är välkommen att tala med din kontaktperson hos oss!

Här hittar du själva ställningstagandet.

Kommentarsfunktionen är avstängd.