Skattenyheter för SEB - RedovisningsHuset berättade på trevligt personalmöte 1 november 2018
Skattenyheter för SEB – RedovisningsHuset berättade på trevligt personalmöte 1 november 2018 (Bild: Wikipedia)

Igår den 1 november var vi inbjudna av SEB i Södertälje att berätta om skattenyheter. Hela personalen på kontoret samlades och kombinerade morgonfika med senaste nytt för företag och privatpersoner.

Tyngdpunkten låg på en genomgång av de nya skattereglerna för företag, som vi har berättat om flera gånger här på hemsidan, men vi hann med en del annat också.

 

Nyheter för företagare och privatpersoner

Nya skatteregler för företag

Internationell bakgrund, svensk lagstiftning

Begränsning av ränteavdrag

Dyrare periodiseringsfonder och säkerhetsreserver

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Primäravdrag för hyreshus

Ny vägledning från Bokföringsnämnden för årsbokslut

Nya lagar 1 juli 2018 – 1 januari 2019

 

Leasing het nyhet

Störst intresse väckte de nya skattereglerna om leasing, som börjar gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 och senare. Räntedelen i finansiella leasingavtal ska särredovisas i företagets inkomstdeklaration (gäller inte enskild näringsverksamhet och handelsbolag med fysiska personer som delägare). Särredovisningen av räntan i deklarationen kan minska företagets ränteavdrag. SEB är intresserade av frågan ur två aspekter.

  1. SEB har bankkunder med leasingavtal för stora belopp, deras beskattning kan påverkas
  2. SEB har leasingkunder och kan behöva hjälpa dem att beräkna räntedelen av de finansiella leasingavtalen

Deltagarna berördes av olika frågor under morgonens genomgång, beroende på vilket område de är rådgivare inom. Vi hoppas att alla kunde få utbyte av sina egna delar i vår genomgång och vi tackar SEB för att vi fick möjligheten att ge denna personalinformation!

 

Kontakta oss

Undrar du något om nyheterna så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss.

Vill du läsa mer om de nya skattereglerna för företag, och begränsningarna av företagens ränteavdrag, så har du flera artiklar på vår hemsida. Sök på ränteavdrag!

Kommentarsfunktionen är avstängd.