Riksdagshuset, Stockholm
Riksdagen, Stockholm (Bild: BillC, Wikimedia Commons – har beskurits)

Här får du en ny översikt över coronastöden för företag. ”Nuläge” avser läget den 14 26 31 mars 1 2 9 april 2021. Varsågod!

 • Omställningsstöd
  • Uppdatering 2021-03-26 om förlängning
  • Uppdatering 2021-04-09 ansökan öppnar mar-apr
 • Förstärkt omställningsstöd
  • Rubriken inlagd 2021-03-20
  • Uppdatering 2021-04-02 om förlängning
 • Nedstängningsstöd
 • Omsättningsstöd
  • Uppdatering 2021-03-19 om handelsbolag
  • Uppdatering 2021-03-26 om förlängning
 • Korttidsstöd
  • Uppdatering 2021-03-26 om förlängning
 • Hyresstöd
  • Uppdatering 2021-04-09 om förlängning jan-mar 2021
  • Uppdatering 2021-04-09 om förlängning apr-jun 2021
 • Stöd för sjuklönekostnader
  • Uppdatering 2021-04-01 om förlängning
 • Stöd för karensavdrag
  • Uppdatering 2021-04-09 om förlängning
 • Läkarintyg
  • Uppdatering 2021-03-31 om förlängning
  • Uppdatering 2021-04-09 om förlängning
 • Investeringsstöd
 • Lägre arbetsgivaravgifter för unga
  • Uppdatering 2021-04-01 om förlängning
 • Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda
  • Avsnittet inlagt 2021-03-20
 • Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor
  • Uppdatering 2021-04-09 om extra ändringsbudget
 • Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter
  • Uppdatering 2021-03-20 om förlängning
  • Uppdatering 2021-04-09 om extra ändringsbudget
 • Företagsakuten – Lån med statlig garanti
 • Digitala stämmor

 

Omställningsstöd

 • Målgrupp – Företag som har drabbats av minskad omsättning
 • Ansökan – Skatteverket

Mar-apr 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 1 sep 2020)

Maj och jun-jul 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 30 nov 2020)

Aug 2020-feb 2021

 • Stödet kan sökas under perioden 25 feb-30 apr 2021
  • Stöd max 97 mkr per företag
  • Uppdatering 2021-03-26: Maxbeloppet 97 mkr avser totalt för perioderna aug 2020-jun 2021
 • Förordning om omställningsstöd för augusti 2020-februari 2021 (SFS 2021:126), publicerad 19 feb 2021
 • Stödperiod aug-okt 2020
  • Om omsättningen understiger 60 % av omsättningen för aug-okt 2019
  • Stöd 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (75 % för små företag)
 • Stödperiod nov-dec 2020
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för nov-dec 2019
  • Stöd 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (90 % för små företag)
 • Stödperiod jan-feb 2021
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för jan-feb 2019
  • Stöd 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (90 % för små företag)

Mar-apr 2021

 • Uppdatering 2021-04-09 Stödet är beslutat och ansökningsperioderna öppnar
 • Nuläge – EU har godkänt Sveriges ansökan om statsstöd, regeringen ska ”inom kort” fatta beslut om en förordning
 • Stöd 70 % av särskilt beräknade fasta kostnader (90 % för små företag)
  • Stöd max 97 mkr per företag
 • Mar 2021 – Stödet kan sökas under perioden 6 apr-30 jun 2021
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för mar 2019
 • Apr 2021 – Stödet kan sökas under perioden 3 maj-30 jun 2021
  • Om omsättningen understiger 70 % av omsättningen för apr 2019

Maj-jun 2021

 • Uppdatering 2021-03-26: Förlängning med maj-jun 2021
 • Nuläge – Inväntar godkännande från EU
 • Maj och jun blir två separata stödperioder
  • Gäller när omsättningen understiger 70 % av omsättningen för maj respektive jun 2019

 

Förstärkt omställningsstöd (särskilt drabbade företag)

 • Målgrupp – Företag som drabbats av minskad omsättning pga
  • Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige
  • Utrikesdepartementets avrådan från resor pga pandemin
 • Jun-jul 2020
  • Stödet kan sökas under perioden 15 mar-17 maj 2021
  • Stödnivå – Upp till 100 % av fasta kostnader
   • Stöd max 150 mkr för stödperioden
   • Om omsättningen har minskat med minst 50 % jämfört med jun-jul 2019, så gott som uteslutande pga pandemin
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 250 000 kr för räkenskapsåret som avslutades senast 30 april 2020
 • Aug 2020-apr 2021
  • Stödnivå 75 % – 100 % av fasta kostnader
   • Stöd max 75 mkr per månad
   • Kravet på minskad omsättning följer vad som gäller för respektive period inom det ordinarie omställningsstödet
   • Dessutom ska minst 25 % av den minskade omsättningen bero på ”särskilt utpekade restriktioner”
  • Nuläge – Inväntar godkännande från EU

 

Nedstängningsstöd

 • Målgrupp – Företag som inte kan bedriva sin verksamhet efter beslut om nedstängning genom pandemilagen
  • Stödet är en komplettering av omställningsstödet
  • ”Omställningsstöd vid nedstängning”
 • Ansökan – Skatteverket
 • Stödnivå – Upp till 100 % av fasta kostnader inklusive lönekostnader
  • Om omsättningen för en månad minskar med minst 25 % jämfört med samma månad 2019
  • Stöd max 75 mkr per månad och företag
 • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 180 000 kr för räkenskapsåret som avslutades senast 30 april 2020
 • Nuläge – Förslag till förordning har sänts ut på remiss 12 mar 2021, med svar senast 4 jun 26 mar 2021
 • Gäller – Ska kunna tillämpas retroaktivt om regeringen beslutar om nedstängningar innan reglerna om stödet är beslutade

 

Omsättningsstöd

 • Målgrupp – Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare
 • Ansökan – Boverket
 • Beslut – Länsstyrelserna
 • Utbetalning – Boverket

Uppdatering 2021-03-19: Omsättningsstöd till handelsbolag klart.

Mar-jul 2020

 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare – Stödet har upphört (ansökan stängde 31 jan 2021)
  • Handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Stödet kan sökas under perioden 29 mar-15 jun 2021
   Regler ska komma, med ny ansökningsperiod
 • Gemensamma regler för mar-jul 2020
  • Stöd 75 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 120 000 kr per företag (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Mar-apr 2020
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med mar-apr 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
 • Maj 2020
  • Om omsättningen minskat minst 40 % jämfört med maj 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
 • Jun-jul 2020
  • Om omsättningen minskat minst 50 % jämfört med jun-jul 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)

Aug 2020-feb 2021

 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare – Stödet kan sökas under perioden 2 mar-30 apr 2021
  • Handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Stödet kan sökas under perioden 29 mar-15 jun 2021
   Regler ska komma, med ny ansökningsperiod
 • Aug-okt 2020
  • Om omsättningen minskat minst 40 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 75 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 72 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Nov-dec 2020
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 48 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 180 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)
 • Jan-feb 2021
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019 (handelsbolag – gäller bolaget totalt)
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max 48 000 kr (handelsbolag – per delägare)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst 200 000 kr för hela 2019 (handelsbolag – omsättningskravet gäller per delägare)

Mar-apr 2021

 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Regler ska komma, med ny ansökningsperiod (inväntar beslut i riksdagen och ny förordning från regeringen)
 • Mar-apr 2021
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma period 2019
  • Stöd 90 % av minskningen av omsättningen
  • Stöd max ”ett takbelopp” (förslag fattas)
  • Omsättningskrav – Nettoomsättning minst ? kr för hela 2019 (förslag saknas ännu)

Maj-jun 2021

 • Uppdatering 2021-03-26: Förlängning med maj-jun 2021
 • Nuläge
  • Enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare – Regler ska komma, med ny ansökningsperiod (Regeringen arbetar för att stöden för mar-jun 2021 ska gå att söka ”så snart som möjligt”)
 • Maj och jun blir två separata stödperioder
  • Om omsättningen minskat minst 30 % jämfört med samma månad 2019

 

Korttidsstöd

 • Målgrupp – Företag som korttidspermitterar personal
 • Ansökan – Tillväxtverket

Dec 2020-jun 2021

 • Nuläge
  • Uppdatering 2021-03-26: Riksdagen har beslutat om förlängning t o m jun 2021 (i stället för apr 2021), permitteringsnivån 80 % ska finnas även för maj-jun 2021 (ny nivå) och stödnivån är 75 % även för maj-jun 2021 (i stället för 50 %)
  • Riksdagens beslut (2021/21:FiU44) 2021-03-24
  • Regeringens artikel 2021-03-25
 • Stödet kan sökas från 29 mar 2021
 • Permitteringsnivåer
  • Dec 2020: 20 %, 40 %, 60 %
  • Jan-apr 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
  • Maj-jun 2021: 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
 • Stödnivå
  • Dec 2020-apr 2021: 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen
  • Maj-jun 2021: 50 % 75 % av kostnaden för arbetstidsminskningen

Kompetensinsatser

 • Stöd för kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden vid korttidsarbete
  • Gäller arbetsgivare med korttidsstöd
 • Stödet kan sökas från 29 mar 2021
  • För kostnader från 1 jan 2021
 • Stödnivå
  • 60 % av ersättningsgrundande kostnader

 

Hyresstöd

 • Målgrupp – Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för företag i utsatta branscher
 • Ansökan – Länsstyrelsen som företaget hör till
  1. Hyresgästen förhandlar med hyresvärden
  2. Hyresvärden ansöker om stödet

Apr-jun 2020

 • Stödet har upphört (ansökan stängde 31 aug 2020)
 • Stödnivå – Upp till 50 % av den nedsatta hyran (högst 25 % av den ursprungliga fasta hyran)

Jan-mar 2021

Apr-jun 2021

 

Stöd för sjuklönekostnader

 • Målgrupp – Arbetsgivare med sjuklönekostnader som är högre än normalt
 • Ansökan – Skatteverket
  • Automatiskt via den månatliga arbetsgivardeklarationen, AGI
 • Nuläge – Förlängt till 30 apr 2021
 • Stödnivå
  • Månadens lönesumma högst 250 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,35 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 250-500 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,63 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 500-1 000 tkr under månaden: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,77 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma 1 000-1 667 tkr under månaden: Sjuklönekostnaden som överstiger 0,86 % av månadens lönesumma
  • Månadens lönesumma över 1 667 tkr: Sjuklönekostnaden som överstiger 1,07 % av månadens lönesumma
 • Procentsatsen för sjuklönekostnaden som företaget ska stå för ökar alltså med den månatliga lönesumman
  • Konstruktionen medför störst stöd till de minsta arbetsgivarna
 • Exempel (regeringen):
  • En liten arbetsgivare med 100 tkr i månatlig lönesumma står själv för de första 350 kronorna i sjuklönekostnad, resterande sjuklönekostnad för månaden ersätts av staten (100 000 x 0,35 %)
  • För en arbetsgivare med en lönesumma om 1 300 tkr per månad ersätter staten sjuklönekostnader som överstiger 11 180 kronor (1 300 000 x 0,86 %)
 • Nuläge – Ska förlängas till dess att vaccinationsmålet är uppnått

 

Stöd för karensavdrag

 • Målgrupp – Anställda och egenföretagare
 • Nuläge – Förlängt till 30 apr 2021
 • Ansökan – Försäkringskassan
 • Anställda
  • Arbetsgivaren gör karensavdrag för första dagens sjukfrånvaro (som vanligt)
  • Den anställda får ersättning i efterhand av Försäkringskassan
 • Egenföretagare
  • Får sjukpenning för de 14 första dagarna oavsett vald karens
 • Stödnivå – 810 kr per dag 2021 (804 kr per dag 2020)
  • Oavsett sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
  • Motsvarar full sjukpenning vid maximal SGI

 

Läkarintyg

 • Målgrupp – Arbetsgivare
 • Inget krav på läkarintyg till arbetsgivaren dag 1-14
  • Nuläge – Förlängt till 30 apr 2021
  • Uppdatering 2021-04-09: Ska förlängas till 30 jun 2021
  • Regeringens pressmeddelande 6 apr 2021
 • Inget krav på läkarintyg till Försäkringskassan dag 15-21

 

Investeringsstöd

 • Målgrupp – Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet
 • Nuläge – Remiss med sista svarsdag 15 feb 2021
 • Stödnivå – Skattereduktion år 2022 med 3,9 % av investeringar år 2021
  • Gäller investeringar i inventarier där utgifterna dras av genom årliga avskrivningar
  • Gäller inte investeringar där utgifterna kostnadsförs direkt

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga

 • Målgrupp – Arbetsgivare
 • Stödnivå – Arbetsgivaravgifterna sänks för ungdomar 19-23 år (från de som fyller 19 år till de som fyller 23 år någon gång under året)

 

Lägre arbetsgivaravgifter för två första anställda

 • Målgrupp – Arbetsgivare som gör sina två första anställningar (växa-stöd)
  • Gällande regler om växa-stöd omfattar bara den först anställde
 • Nuläge – Inväntar riksdagsbeslut, ska börja gälla 1 jul 2021
 • Stödnivå – Arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 %
  • Tillfällig utökning till att gälla de två första anställda
  • Gäller anställningar som påbörjas under perioden 1 jul 2021-31 dec 2022
  • Den sänkta arbetsgivaravgiften gäller ersättningar upp till 25 000 kr per månad

 

Skattefria förmåner för parkering och personalgåvor

 • Målgrupp – Arbetsgivare
 • Nuläge – Uppdatering 2021-04-09: Förslag avlämnat till riksdagen i extra ändringsbudget
 • Stödnivå
  • Skattefri förmån av fri parkering vid arbetsplatsen, förlängs till 1 jan-31 dec 2021
  • Skattefri förmån av gåvor värda högst 1 000 2 000 kr per anställd under året, förlängs till 1 jan-31 dec 2021

 

Tillfälliga anstånd med skatter och avgifter

 • Målgrupp – Arbetsgivarregistrerade och/eller momsregistrerade företag
 • Nuläge – Ny lag började gälla 5 feb 2021, som förlängde anståndsmöjligheterna
 • Gäller – Upp till 6 redovisningsperioder, t o m dec 2020
 • Tidpunkter
  • Arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, månadsmoms och kvartalsmoms
   • Anstånd beviljas som längst till 12 feb 2022
  • Årsmoms
   • Anstånd beviljas som längst till 17 jan 2023
 • Ansökan – Skatteverket
 • Förlängning – Ca 1 månad innan anståndet upphör får du ett meddelande om att du kan ansöka om förlängning

 

 • Nuläge – Uppdatering 2021-04-09: Förslag avlämnat till riksdagen i extra ändringsbudget
 • Gäller – Upp till 7 redovisningsperioder, t o m jan 2021
 • Tidpunkter
  • Arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, månadsmoms och kvartalsmoms
   • Anstånd beviljas som längst till 12 mar 2022
 • Anståndsavgiften sänks till 0,1 % från 0,2 % per kalendermånad
  • För ansökningar fr o m 5 feb 2021
  • Motsvarar total avdragsgill kreditkostnad för aktiebolag på 3,1 % efter sänkningen (före sänkningen: 4,6 % avdragsgill ränta)

 

Företagsakuten – Lån med statlig garanti

 • Målgrupp – Små och medelstora företag med likviditetsproblem
 • Nuläge – Stödet är förlängt till 30 jun 2021
 • Stödnivå – Staten garanterar upp till 70 % av lånebeloppet till banken
 • Ansökan – Företaget ansöker om lån inom garantiprogrammet hos sin bank

 

Digitala stämmor

 • Målgrupp – Aktiebolag, ekonomiska föreningar m fl
 • Nuläge – Möjligheten till digitala stämmor 3 apr-31 dec 2020 är förlängd till 31 dec 2021
 • Stödnivå – Årsstämmor och föreningsstämmor kan hållas utan fysiskt deltagande även om stadgarna inte medger det
 • Information – Bolagsverket

 

Kontakta oss om stöden

Påverkar stöden och förändringarna av dem ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.