Klubba för beslut - Nya lagar nästa månad
Bild: Wikimedia Commons, har beskurits

Vi har en ny skattelagstiftning som börjar gälla nästa månad. Sedan blir det desto fler inför 1 januari 2021!

 

Glesbygdsavdraget

Personer som är folkbokförda i en glesbygdskommun får minskad skatt med 1 675 kr genom en skattereduktion. Reglerna om regional skattereduktion träder i kraft formellt den 1 december men gäller första gången hela inkomståret 2020, alltså retroaktivt. Det här är en permanent lagstiftning, alltså inget tillfälligt coronastöd.

Fysiska personer som är folkbokförda i en glesbygdskommun den 1 november året före inkomståret får skattereduktionen. För att få glesbygdsavdraget inkomståret 2020 ska du alltså vara folkbokförd in en glesbygdskommun den 1 november 2019.

Reglerna gäller även fysiska personer som driver näringsverksamhet, till exempel enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag. Dessa personer måste dock tala om i inkomstdeklarationen om de har tagit emot andra stöd ”av mindre betydelse” (över 150 000 kr!) under inkomståret och de två föregående åren. För inkomståret 2020 ska informationen därmed gälla 2018-2020.

Vad som är en glesbygdskommun räknas upp en ny bilaga 67 till inkomstskattelagen. Det är ett 70-tal kommuner i åtta län. Om du följer länken ovan till propositionen så hittar du listan på sidan 58.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter på YouTube så får du veta mer om de olika nyheterna.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.