Deklarationsbilaga K10

Du som driver aktiebolag beräknar varje år utrymmet för att ta emot lägre beskattad utdelning. Beräkningen gör du i bilaga K10. Men hur påverkas beräkningen av de olika coronastöden under år 2020? Här får du vår syn på vilka stöd du behöver ta hänsyn till.

 

Löneregeln påverkas av offentliga bidrag

Löneregeln är den regel som brukar kunna ge högst utdelningsutrymme. Utdelningsutrymmet är 50 % av bolagets lönesumma, efter avdrag för statliga bidrag. Finns det flera ägare i bolaget ska utrymmet fördelas mellan er.

Uppdatering 2021-12-28: SKV har uppdaterat vägledningen.

Skatteverket (SKV) tolkar reglerna som att samtliga statliga bidrag som används för lönekostnader ska minska bolagets lönesumma, när utdelningsutrymmet beräknas enligt löneregeln. SKV lämnar tre exempel.

  1. Stöd som avser lönekostnader
  2. Stöd som avser flera typer av kostnader
    • Den del av stödet som har använts för att täcka lönekostnader
  3. Stöd som avser lönekostnader och även arbetsgivaravgifter och andra sociala kostnader
    • Den del av stödet som avser lönekostnader

 

Vilka coronaåtgärder påverkar löneregeln?

Nu uppstår frågan om vilka coronaåtgärder vi kan behöva ta hänsyn till därför att de passar in på tolkningen ovan. SKV har inte uppdaterat sin vägledning så vi får göra vår egen tolkning av årets omständigheter. Vi kommer här fram till att du behöver minska löneunderlaget i din K10 med stöd för korttidsarbete och stöd för sjuklönekostnader.

 

Tre olika beskattningsskikt för utdelningar

Utdelning från ditt bolag beskattas med 20 % inom ditt skattemässiga utdelningsutrymme. Tar du ut högre utdelning än det skattemässiga utdelningsutrymmet blir den överskjutande delen tjänstebeskattad, ofta till betydligt högre skatt. Vi beskriver reglerna under Kortfakta.

Det är av stort intresse för dig att varje år beräkna utdelningsutrymmet, även om du inte kan eller vill ta ut utdelning ett år. Utrymmet du inte utnyttjar får du spara utan tidsgräns.

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter på YouTube så får du hjälp att följa händelseutvecklingen.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Våra kunder brukar anlita oss för att göra inkomstdeklarationen. Vi tar ändå upp frågan om hur löneunderlaget påverkas eftersom det är av allmänintresse. Påverkar informationen dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.