Nya lagar nästa månad
Nya lagar (bild: Wikimedia Commons)

Vi har många nya lagar och andra regler som börjar gälla från den 1 januari 2021. Här är ett urval av beslutade ändringar för dig företagare.

Ytterligare förslag kommer i flera fall att gälla retroaktivt, från bland annat 1 januari 2021, men de är inte beslutade ännu och är därför inte med i denna lista.

 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – Ingen 183-dagarsregel vid personaluthyrning
  • 2020-06-17 Proposition (2019/20:190)
  • 2020-11-04 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU5)
 • Bunden överkursfond införs som alternativ vid nyemission av aktier
  • 2020-06-25 Proposition (2019/20:194)
  • 2020-11-12 Riksdagsbeslut (2020/21:CU3)
 • K-regler för årsredovisning uppdaterade om den nya bundna överkursfonden
  • Bokföringsnämnden (K2 och K3)
 • Skattefri förmån av matgåvor från allmänheten
  • 2020-11-03 Proposition (2020/21:45)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU11)
 • RUT-avdrag för fler tjänster och med höjt tak
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Skattereduktion för grön teknik
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Slopad schablonintäkt på uppskov med skatt på vinst från försäljning av bostad
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Skattesänkning för personer över 65 år
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Ändrad beräkning av kostförmån – Utifrån prisbasbeloppet
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Växa-stödet blir permanent
  • 2020-09-24 Proposition (2020/21:14)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:FiU1)
 • Korrigering av ränteavdragsreglerna för koncernbidragsspärrade underskott
  • 2020-10-08 Proposition (2020/21:23)
  • 2020-11-19 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU9)
 • Förbud mot ränteavdrag till mottagare i skatteparadis
  • 2020-10-08 Proposition (2020/21:26)
  • 2020-11-25 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU10)
 • Möjlighet till digitala stämmor förlängs 1 år till 2021-12-31
  • 2020-10-22 Proposition (2020/21:41)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:CU5)
 • Skattereduktion för förvärvsinkomster – 1 500 kr för 2021
  • 2020-10-14 Proposition (2020/21:37)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU14)
 • Förlängd expertskatt – Från 3 till 5 år
  • 2020-10-14 Proposition (2020/21:37)
  • 2020-12-02 Riksdagsbeslut (2020/21:SkU14)
 • Stöd för kompetensinsatser under korttidsarbete
  • 2020-09-21 Proposition (2020/21:1)
  • 2020-12-16 Riksdagsbeslut (2020/21:NU1)
 • Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänkt till 20,6 % – För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare
  • 2018-05-03 Proposition (2017/18:245)
  • 2018-06-14 Riksdagsbeslut (2017/18:SkU25)
 • Statliga insättningsgarantin höjd till 1 050 000 kr per insättare och institut
  • Riksgälden
 • Lättnader i reglerna för att få tillbaka moms på kundförluster
  • Skatteverket, förlängning till 31 december 2021
 • Datainspektionen (DI) bytte namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
  • imy.se
 • Nya rekommendationer för IFRS-företag om tillämpning av internationella redovisningsregler i Sverige
  • Rådet för finansiell rapportering (RFR 1 och RFR 2 för 2021)
 • Nya Bas-kontoplanen 2021, Bokföringsboken 2021 och Bokslutsboken 2021
  • BAS-kontogruppen, bas.se
 • Nya basbelopp och ny statslåneränta för 2021, ändrar gränser i skatteregler m m

 

Månadens Nyheter på YouTube

Titta på våra filmer om Månadens Nyheter på YouTube så får du veta mer om de olika nyheterna.

Vi berättar varje månad om vilka nyheter som är på gång för dig företagare. Vi visar också vad som är beslutat och när det börjar gälla. Välkommen att titta på Månadens Nyheter och att prenumerera på kanalen!

 

Kontakta oss om ekonominyheter

Påverkar nyheterna dig och ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen i just din situation!

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.