Myntstaplar som symboliserar infationen
Bild: George Hodan, publicdomainpictures.net

Varje år beräknas tre basbelopp för det kommande året. Basbeloppen speglar inflationen och styr en rad beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera.

 1. Prisbasbelopp
 2. Förhöjt prisbasbelopp
 3. Inkomstbasbelopp

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

 

1. Prisbasbelopp

Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerade den 14 juli 2020 sin beräkning av prisbasbeloppet för 2021. Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men det brukar bli enligt beloppet från SCB.

 • Uppdatering 2020-09-03: Regeringen har idag fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet, helt enligt beräkningarna från SCB

Prisbasbeloppet för 2021 är beräknat till 47 600 kr, 300 kr högre än prisbasbeloppet för 2020 som är 47 300 kr.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen.

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2020 (336,84), avrundat till närmaste hundratal kronor.

Exempel på gränser som styrs av prisbasbeloppet.

 • SGI – Lägsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande från 24 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal
  • För 2021 blir det 11 420 kr (2020: 11 350 kr)
 • Deklarationsplikt
  • Du måste deklarera för årsinkomster från 42,3 % av prisbasbeloppet
  • För 2021 blir det från 20 135 kr/år (2020: 20 008 kr/år)
 • PGI – Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet
  • För 2021 blir det från 20 135 kr/år (2020: 20 008 kr/år), innan dess betalas ingen pensionsavgift
 • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Högsta årsinkomst utan sociala avgifter är 0,5 x prisbasbeloppet
  • För 2021 blir det 23 800 kr (2020: 23 650 kr/år)
 • SGI – Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning
  • Årsinkomsten är ersättningsgrundande upp till 7,5 prisbasbelopp
  • För 2021 blir det 357 000 kr (2020: 354 750 kr)
 • SGI – Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp
  • För 2021 blir det 380 800 kr (2020: 378 400 kr)
 • SGI – Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp
  • För 2021 blir det 476 000 kr (2020: 473 000 kr)
 • Skattefritt inrikes traktamente
  • Den skattefria gränsen går vid 0,5 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal
  • För 2021 blir det 240 kr (2020: 240 kr)
 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Inköp som understiger 0,5 prisbasbelopp får dras av direkt
  • För 2021 blir det 23 800 kr i verksamhet som kan dra av momsen (2020: 23 650 kr)
  • För 2021 blir det 29 750 kr i verksamhet som inte kan dra av momsen (2020: 29 562 kr)
 • Undantag från krav på kassaregister
  • Företag med kontantförsäljning under 4 prisbasbelopp behöver inte ha certifierat kassaregister
  • För 2021 blir det 190 400 kr inklusive moms (2020: 189 200 kr)
  • För 2021 blir det 152 320 kr exklusive moms, vid försäljning till full moms (2020: 151 360 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, lågbeskattat utdelningsutrymme, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

2. Förhöjt prisbasbelopp

Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerade den 14 juli 2020 sin beräkning av det förhöjda prisbasbeloppet för 2021. Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men det brukar bli enligt beloppet från SCB.

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2021 är beräknat till 48 600 kr, 300 kr högre än det förhöjda prisbasbeloppet för 2020 som är 48 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 omfattas helt av det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 har successivt mer och mer från det nya pensionssystemet.

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2020 (336,84). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

 

3. Inkomstbasbelopp (avser 2020 – uppdateras i oktober 2020 med uppgifter för 2021)

Pensionsmyndigheten publicerade den 22 oktober 2019 sin beräkning av inkomstbasbeloppet för 2020. Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men det brukar bli enligt beloppet från Pensionsmyndigheten.

Inkomstbasbeloppet för 2020 är beräknat till 66 800 kr, 2 400 kr högre än inkomstbasbeloppet för 2019 som är 64 400 kr.

 • Uppdatering 2019-11-14: Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet till 66 800 kr.

Inkomstbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst.

Exempel på gränser som styrs av inkomstbasbeloppet.

 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x inkomstbasbeloppet
  • Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x inkomstbasbeloppet
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2020 upp till 8,07 x 66 800 kr = 539 000 kr (2019: 8,07 x 64 400 kr = 519 700 kr)
  • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2020 7,5 x 66 800 kr = 501 000 kr (2019: 7,5 x 64 400 kr = 483 000 kr)

Du betalar statlig inkomstskatt med 20 % för årsinkomst 2020 över 523 200 kr (2019: 504 400 kr). De nya beloppen innebär att under 2020 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst (539 000 kr) att ligga 15 800 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (523 200 kr), dvs. du betalar 3 160 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (15 800 kr x 20 %).

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Genom inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.