Myntstaplar som symboliserar infationen
Bild: George Hodan, publicdomainpictures.net

Varje år beräknas tre basbelopp för det kommande året. Basbeloppen speglar inflationen och styr en rad beloppsgränser för inkomstbeskattning, pensioner med mera.

 1. Prisbasbelopp
 2. Förhöjt prisbasbelopp
 3. Inkomstbasbelopp

Här berättar vi om respektive basbelopp och visar exempel på deras effekter.

 

1. Prisbasbelopp

Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerade den 14 juli 2020 sin beräkning av prisbasbeloppet för 2021. Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men det brukar bli enligt beloppet från SCB.

 • Uppdatering 2020-09-03: Regeringen har idag fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet, helt enligt beräkningarna från SCB

Prisbasbeloppet för 2021 är beräknat till 47 600 kr, 300 kr högre än prisbasbeloppet för 2020 som är 47 300 kr.

Prisbasbeloppet speglar prisutvecklingen.

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 36 396 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2020 (336,84), avrundat till närmaste hundratal kronor.

Exempel på gränser som styrs av prisbasbeloppet.

 • SGI – Lägsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande från 24 % av prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotal
  • För 2021 blir det 11 420 kr (2020: 11 350 kr)
 • Deklarationsplikt
  • Du måste deklarera för årsinkomster från 42,3 % av prisbasbeloppet
  • För 2021 blir det från 20 135 kr/år (2020: 20 008 kr/år)
 • PGI – Lägsta pensionsgrundande inkomst
  • Du börjar tjäna in pensionsrätter från en arbetsinkomst på 42,3 % av prisbasbeloppet
  • För 2021 blir det från 20 135 kr/år (2020: 20 008 kr/år), innan dess betalas ingen pensionsavgift
 • Sociala avgifter för idrottsutövare
  • Högsta årsinkomst utan sociala avgifter är 0,5 x prisbasbeloppet
  • För 2021 blir det 23 800 kr (2020: 23 650 kr/år)
 • SGI – Högsta inkomst för tillfällig föräldrapenning och graviditetsersättning
  • Årsinkomsten är ersättningsgrundande upp till 7,5 prisbasbelopp
  • För 2021 blir det 357 000 kr (2020: 354 750 kr)
 • SGI – Högsta sjukpenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är sjukpenninggrundande upp till 8 prisbasbelopp
  • För 2021 blir det 380 800 kr (2020: 378 400 kr)
 • SGI – Högsta föräldrapenninggrundande inkomst
  • Årsinkomsten är föräldrapenninggrundande upp till 10 prisbasbelopp
  • För 2021 blir det 476 000 kr (2020: 473 000 kr)
 • Skattefritt inrikes traktamente
  • Den skattefria gränsen går vid 0,5 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste tiotal kr
  • För 2021 blir det 240 kr (2020: 240 kr)
 • Kostförmån
  • T o m år 2020 har förmån för hel dag varit 250 % av genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch, 40 % av förmånsvärdet för bara lunch eller middag, 20 % av förmånsvärdet för frukost (61 kap. 3 § IL)
  • Fr o m år 2021 är förmånsvärdet 0,52 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste femtal kr
  • För 2021 blir det 250 kr för hel dag, 100 kr för lunch eller middag, 50 kr för frukost
 • Direktavdrag för inventarier av mindre värde
  • Inköp som understiger 0,5 prisbasbelopp får dras av direkt
  • För 2021 blir det 23 800 kr i verksamhet som kan dra av momsen (2020: 23 650 kr)
  • För 2021 blir det 29 750 kr i verksamhet som inte kan dra av momsen (2020: 29 562 kr)
 • Undantag från krav på kassaregister
  • Företag med kontantförsäljning under 4 prisbasbelopp behöver inte ha certifierat kassaregister
  • För 2021 blir det 190 400 kr inklusive moms (2020: 189 200 kr)
  • För 2021 blir det 152 320 kr exklusive moms, vid försäljning till full moms (2020: 151 360 kr)

Prisbasbeloppet styr även många andra beräkningar varje år. Exempel är bilförmånsvärde, lågbeskattat utdelningsutrymme, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

 

2. Förhöjt prisbasbelopp

Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerade den 14 juli 2020 sin beräkning av det förhöjda prisbasbeloppet för 2021. Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men det brukar bli enligt beloppet från SCB.

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2021 är beräknat till 48 600 kr, 300 kr högre än det förhöjda prisbasbeloppet för 2020 som är 48 300 kr.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 omfattas helt av det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 har successivt mer och mer från det nya pensionssystemet.

Beräkningen har gjorts genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2020 (336,84). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

 

3. Inkomstbasbelopp

Pensionsmyndigheten publicerade den 22 oktober 2020 sin beräkning av inkomstbasbeloppet för 2021. Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men beslutet brukar stämma med beräkningen från Pensionsmyndigheten.

 • Uppdatering 2020-11-19: Regeringen har idag fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet, helt enligt beräkningarna från Pensionsmyndigheten

Inkomstbasbeloppet för 2021 är beräknat till 68 200 kr, 1 400 kr högre än inkomstbasbeloppet för 2020 som är 66 800 kr.

Inkomstbasbeloppet används bland annat vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och vid beskattning av utdelningar och vinster från kvalificerade aktier i fåmansaktiebolag (där ägaren arbetar själv i företaget).

Exempel på gränser som styrs av inkomstbasbeloppet (IBB).

 • Utdelningsutrymme i fåab, förenklingsregeln (IBB för föregående år, 57 kap. 9 och 11 §§ IL)
  • 2022: 187 550 kr (2,75 x IBB 2021: 68 200 kr)
  • 2021: 183 700 kr (2,75 x IBB 2020: 66 800 kr)
  • 2020: 177 100 kr (2,75 x IBB 2019: 64 400 kr)
 • Utdelning i fåab, kvalificerade aktier
  1. 20 % skatt upp till utdelningsutrymmet
  2. Därutöver beskattas högst 90 IBB som inkomst av tjänst (IBB för inkomståret, 57 kap. 20 a § IL)
   • 2021: 6 138 000 kr (90 IBB 2021: 68 200 kr)
   • 2020: 6 012 000 kr (90 IBB 2020: 66 800 kr)
  3. 30 % skatt efter steg 1 och 2
 • Vinst vid försäljning av aktier i fåab, kvalificerade aktier
  • 20 % skatt upp till utdelningsutrymmet
  • Därutöver beskattas högst 100 IBB som inkomst av tjänst (IBB för försäljningsåret, 57 kap. 22 § IL)
   • 2021: 6 820 000 kr (100 x IBB 2021: 68 200 kr)
   • 2020: 6 680 000 kr (100 x IBB 2020: 66 800 kr)
  • 30 % skatt efter steg 1 och 2
 • PGI: Högsta pensionsgrundande inkomst i det nya pensionssystemet
  • Årsinkomsten är pensionsgrundande upp till 7,5 x IBB (IBB för inkomståret)
  • Det beräknas netto efter avdrag för allmän pensionsavgift som tas ut på inkomster upp till 8,07 x IBB
  • Du tjänar in pensionsrätter från en årsinkomst 2021 upp till 8,07 x 68 200 kr = 550 000 kr (2020: 8,07 x 66 800 kr = 539 000 kr)
  • Efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften på 7 % blir den högsta pensionsgrundande inkomsten för 2021 lika med 7,5 x 68 200 kr = 511 500 kr (2020: 7,5 x 66 800 kr = 501 000 kr)

 

Samspel mellan gränser för högsta PGI och för statlig inkomstskatt

Uppdatering 2021-01-17:

Gränsen för när du måste börja betala statlig skatt för 2021 är fastställd till 537 200 kr för personer under 65 år (2020: 523 200 kr) och 596 800 kr för personer 65 år och äldre (2020: 575 500 kr). Den statliga skatten är 20 %.

Gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst 2021 (550 000 kr) ligger därmed 12 800 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (537 200 kr). Du betalar i så fall 2 560 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (12 800 kr x 20 %) om du är under 65 år. Det kan det vara värt för att få högsta möjliga PGI!

För 2020 är motsvarande beräkning högsta PGI 539 000 kr – gräns för statlig skatt 523 200 kr = 15 800 kr x 20 % = 3 160 kr i statlig skatt för att få högsta PGI.

För dig som har fyllt 65 år den 1 januari 2021 blir det ingen statlig skatt alls eftersom gränsen ligger över den högsta pensionsgrundande inkomsten. Motsvarande gällde för dig som hade fyllt 65 år den 1 januari 2020.

Tidigare version:

(Gränsen för när du måste börja betala statlig skatt (brytpunkten) är inte fastställd ännu för 2021. Regeringen har lämnat en prognos i Budgetpropositionen för 2021 (Prop. 2020/21:1), s. 229. Prognosen är att brytpunkten blir ca 536 000 kr för personer under 65 år och ca 595 000 kr för personer över 65 år.)

(Vi antar att gränsen för att betala 20 % statlig inkomstskatt år 2021 blir 536 000 kr (2020: 523 200 kr). Det innebär att under 2021 kommer gränsen för högsta pensionsgrundande inkomst (550 000 kr) att ligga 14 000 kr över gränsen för att börja betala statlig skatt (536 000 kr). Du betalar i så fall 2 800 kr i statlig skatt för att få högsta pensionsgrundande inkomst (14 000 kr x 20 %) om du är under 65 år. Det kan det vara värt för att få högsta möjliga PGI!)

 

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag. Inkomststegen hjälper dig att hitta en bra inkomstnivå, beroende på vilka fördelar du är ute efter och vilka nackdelar du vill undvika.

 

Kontakta oss om din inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just dina inkomstnivåer och målsättningar. Genom inkomstplanering hjälper vi dig att nå dina mål. Och inkomstplaneringen brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.