Bild på EU-flaggan, från piqsels.com
Bild: piqsels.com (har beskurits)

Säljer du varor eller tjänster till kunder som inte är momspliktiga (till exempel privatpersoner), utanför Sverige men inom EU? Då gäller nya regler om momsredovisningen från 1 juli 2021 i många fall.

 

Omsättningströskel

Ett företag med liten försäljning till andra EU-länder kan välja att fakturera svensk moms på försäljningen, och deklarera momsen i Sverige. Det gäller under följande förutsättningar.

 • Företaget är bara etablerat i Sverige, inte i något annat EU-land
 • Företagets försäljning till köpare i andra EU-länder understiger en beloppsgräns (ett tröskelvärde)
 • Tröskelvärdet gäller försäljning till köpare som inte är momspliktiga, till exempel privatpersoner
 • Tröskelvärdet är 99 680 kr per år och avser försäljning av
  • Telekommunikationstjänster
  • Sändningstjänster (radio och TV)
  • Elektroniska tjänster
  • Distansförsäljning av varor

Andra tjänster än de uppräknade ska faktureras med momssatsen som gäller i köparens EU-land redan från början, och deklareras i respektive land eller i e-tjänsten OSS i Sverige (se nästa avsnitt).

Tröskelvärdet motsvarar 10 000 euro, omräknat i varje EU-land enligt växelkursen som gällde på dagen för EU-beslutet om direktivet. Du kan läsa mer om tröskelvärdet hos Skatteverket (SKV).

Om tröskelvärdet överskrids ska företaget momsregistrera sig i varje aktuellt land, samt deklarera och betala momsen i respektive land. Detta kan dock undvikas om företaget väljer att i stället använda den nya e-tjänsten One Stop Shop (OSS).

Tröskelvärdet 10 000 euro är gemensamt för alla EU-länder från den 1 juli 2021. Tidigare gällde olika tröskelvärden i olika EU-länder.

 

One Stop Shop (OSS)

Ett företag kan välja att registrera sig i ett enda land, till exempel Sverige, för deklaration och betalning av moms på sin försäljning. Företaget får då en enda kontaktpunkt (OSS). Alternativet hade annars varit att registrera sig för moms i varje EU-land där företaget har köpare som inte är momspliktiga.

Här hittar du mer information från SKV.

OSS innebär att företaget bara behöver göra en deklaration och en betalning. Skatteverket fördelar sedan momsen till de aktuella EU-länderna. Men det säljande företaget behöver hålla reda på momssatser och försäljning i varje EU-land med köpare.

E-tjänsten OSS ersätter den tidigare e-tjänsten MOSS (Mini One Stop Shop) från den 1 juli 2021. I Sverige omfattar e-tjänsten OSS alla de tre särskilda ordningarna — se nästa avsnitt.

Om du har varit registrerad i MOSS så blir du automatiskt överförd till OSS. Annars behöver du registrera dig om du vill tillämpa OSS. Här beskriver Skatteverket hur du registrerar dig. Registreringen öppnade den 1 april 2021.

 

Särskilda ordningar för att använda OSS

Det finns tre särskilda ordningar i det nya systemet för OSS. Alla ordningarna gäller försäljning till kunder som inte är momspliktiga, såsom privatpersoner.

 1. Tredjelandsordningen
  • Kan tillämpas av företag etablerade utanför EU
  • Utvidgas nu till att användas för alla momspliktiga tjänster inom EU
 2. Unionsordningen
  • Kan tillämpas av företag etablerade utanför eller inom EU
  • Utvidgas nu till att användas för alla tjänster, unionsintern distansförsäljning av varor, samt för vissa leveranser inom ett och samma EU-land
 3. Importordningen
  • Kan tillämpas av företag etablerade utanför eller inom EU
  • Ny ordning för distansförsäljning av varor av mindre värde, som inte är punktskattepliktiga och som importeras till EU
  • Mindre värde är högst 150 euro per leverans (beloppet 150 euro motsvarar i svenska kronor det tullfria beloppet för varor av ringa värde)

I vägledningen Grundläggande om bestämmelserna – från och med den 1 juli 2021 från Skatteverket hittar du beskrivningar av varje ordning så att du kan se vad som passar in på din verksamhet.

 

Momsdeklaration i OSS

Momsdeklarationen ska göras i euro, med fördelning per aktuell momssats i respektive land.

 • Tredjelandsordningen och unionsordningen: Momsdeklaration varje kvartal, senast sista dagen i månaden efter respektive kvartals slut
 • Importordningen: Momsdeklaration varje månad, senast sista dagen i månaden efter respektive månads slut

Betalning ska göras till ett särskilt bankkonto hos Danske Bank — Alltså inte till företagets skattekonto!

 

Källor

Förarbetet till lagändringarna finns i en proposition från regeringen från den 26 mars 2020.

Regeringens förslag i propositionen antogs av riksdagen i samband med rambeslutet för budgeten 2021 den 25 november 2020.

 

Kontakta oss om One Stop Shop — OSS

De nya momsreglerna för försäljning inom EU till konsumenter och andra som inte är momspliktiga väcker många frågor. Undrar du hur reglerna påverkar just ditt företag? Tala i så fall med din kontaktperson hos oss. Kan vi inte svara direkt så tar vi reda på svaret.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

 

Kommentarsfunktionen är avstängd.