Kalender 2021
Bild: Pixabay, geralt (har beskurits)

Nu är rimligare regler på väg om tidpunkter för avstämning av korttidsstöd.

Dagens konsekvenser, med krav på full återbetalning även vid små förseningar eller fel i hanteringen, kan leda till oproportionerliga konsekvenser för det drabbade företaget. Därför ska reglerna ändras.

Uppdatering 11 november 2021: Riksdagen har beslutat om lagstiftningen som beskrivs i denna artikel.

 

Två regelverk om korttidsstöd

För att förstå ändringarna kan det vara bra att känna till att vi har två regelverk om korttidsstöd, ett permanent och ett tillfälligt. Tillväxtverket administrerar stöden enligt bägge regelverken.

 1. Lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948) och Förordningen om stöd vid korttidsarbete (2020:208)
  • Permanent regelverk
 2. Lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall (2021:54)
  • Tillfälligt regelverk

Stöden är till för att hjälpa företag att permittera personal på deltid, vid tillfälliga kriser utanför företagets kontroll såsom coronapandemin, i stället för att säga upp dem, .

 

Preliminärt stöd följt av avstämningar

Första steget är att företaget ansöker om stödet hos Tillväxtverket. Om stödet blir godkänt får företaget ett preliminärt stöd.

Nästa steg är att företag som har fått preliminärt stöd ska lämna in avstämning till Tillväxtverket. I avstämningarna beräknar företaget det verkliga utfallet av permitteringarna och det slutliga stödet.

Avstämningarna kan leda till högre eller lägre stöd än det preliminära. I flera situationer kan företaget bli skyldigt att betala tillbaka hela det preliminära stödet, bland annat om avstämningen inte kommer in i rätt till till Tillväxtverket.

 

Ändringar i två etapper

Den 21 maj 2021 lämnade Tillväxtverket en hemställan om lagändring till regeringskansliet (Fi2021/02027). Hemställan innehöll bland annat förslag om att företag som har kommit in för sent med sin avstämning, men har godtagbara skäl för det, inte ska återkrävas på hela stödbeloppet.

Den 5 juli 2021 publicerade dock Finansdepartementet ett eget förslag, i stället för att gå på Tillväxtverkets hemställan. Finansdepartementets syfte har varit att öka förutsebarheten och rättssäkerheten, genom att ändra reglerna på två sätt.

 

Ändring 1 — Föreläggande före krav på återbetalning

Det permanenta regelverket Lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948) ändras från 1 januari 2022.

Om avstämningen inte kommer in i rätt tid så ska Tillväxtverket skicka ut ett föreläggande till företaget om att lämna in avstämningen.

 • Om avstämningen kommer in till Tillväxtverket efter föreläggandet
  • Då följer den vanliga bedömningen
 • Om avstämningen inte kommer in till Tillväxtverket efter föreläggandet
  • Då ska företaget betala tillbaka hela det preliminära stödet

Från årsskiftet ska alltså Tillväxtverket skicka ut föreläggande till företag som inte lämnat in avstämningen i rätt tid. Därmed får företagen en chans till att komma in med avstämningen, innan det kan bli fråga om krav på återbetalning. Det är en viktig och rimlig förändring som dessutom är permanent.

 

Ändring 2 — En andra chans för företag som redan har fått beslut om återbetalning

Ett nytt tillfälligt regelverk Lag om ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete införs den 1 januari 2022 och upphör att gälla den 31 december 2022. Det tillfälliga regelverket gäller stödmånader under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.

Företag som fått beslut om återbetalning av preliminärt stöd ska få göra en ny avstämning.

 • Om beslutet om återbetalning beror på att avstämningen inte har kommit in i rätt tid

Den nya avstämningen ska komma in till Tillväxtverket senast den 28 februari 2022

Från årsskiftet gäller alltså att företag som redan har fått beslut om återbetalning, på grund av att avstämningen inte kommit in i tid, får en ny chans att lämna in avstämningen. Då kan företagen antingen slippa göra återbetalningen, eller få tillbaka en tidigare inkrävd återbetalning. Berörda företag har två månader på sig att skicka in avstämningen enligt de nya tillfälliga reglerna, från den 1 januari till den 28 februari 2022.

 

Tidplan

Förslaget finns i en departementspromemoria från den 5 juli 2021.

Förslaget har skickats ut på remiss den 5 juli 2021, med sista svarsdag den 1 september 2021.

Efter remisstidens slut är det dags för regeringen att ta fram ett färdigt förslag till riksdagen (en proposition), eventuellt efter en juridisk granskning hos Lagrådet.

Därefter är det dags för riksdagen att besluta om propositionen, innan de två lagstiftningarna kan börja gälla den 1 januari 2022.

 

Kontakta oss om korttidsstödet

Undrar du hur förslagen till nya regler påverkar just ditt företag? Tala i så fall med din kontaktperson hos oss. Kan vi inte svara direkt så tar vi reda på svaret. Vi följer upp lagstiftningen tills den är klar.

Det är mycket att hålla reda på för dig företagare. Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.