Nu införs regler mot skatteplanering med ränteavdrag enligt modell från EU och OECD
Nu införs regler mot skatteplanering med ränteavdrag, enligt modell från EU och OECD (bild: Pixabay)

Riksdagen beslutade den 14 juni om Nya skatteregler för företagssektorn, med bl.a. begränsningar av ränteavdrag i företag.

Vi har beskrivit det stora skattepaketet i flera artiklar, senast i Begränsade ränteavdrag men med stora ändringar. Riksdagen antog regeringens förslag utan ändringar. Här är de viktigaste punkterna i beslutet.

  • Ränteavdragen begränsas för företag
  • Bolagsskatten sänks 2019 och 2021
  • Expansionsfondsskatten sänks 2021
  • Skatteregler för leasing införs
  • Primäravdrag för hyreshus införs
  • Periodiseringsfonderna blir dyrare

Bakgrunden till lagändringarna är att Sverige och EU har förbundit sig att genomföra hinder för internationell skatteplanering enligt modell från OECD. Alla företag berörs dock av ändringarna på ett eller annat sätt, oavsett storlek och företagsform. Läs därför gärna artikeln Begränsade ränteavdrag men med stora ändringar och se vad som påverkar just dig.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari nästa år, så du bör förbereda dig nu.

 

Kontakta oss om de nya skattereglerna för företag

Om du undrar hur de nya skattereglerna på verkar dig och ditt företag så är du välkommen att tala med din kontaktperson hos oss!

Kommentarsfunktionen är avstängd.