Bild på BRF Slussbron illustrerar att bostadsrättsföreningar får nya regler om årsredovisningar 2023
BRF Slussbron, Malmö (Bild Johan Wessman, Flickr)

Från den 1 januari 2023 gäller nya regler för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar (BRF). Nu har riksdagen fattat beslut om lagändringarna.

I den här artikeln har du länkar till riksdagens beslut och regeringens proposition.

… och denna artikel innehåller mer detaljerade beskrivningar av nyheterna.

Nyheterna påverkar fem lagar. Här följer vi upp ändringarna i årsredovisningslagen (ÅRL) och fastighetsmäklarlagen. Bokföringsnämnden (BFN) ska utveckla god redovisningssed på de berörda områdena. Men du som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening behöver även orientera dig om ändringarna i till exempel lagen om bostadsrättsföreningar.

 

Ändringar i årsredovisningslagen

Bostadsrättsföreningar behöver förbereda sig på nya regler om årsredovisningen.

 • Ytterligare nyckeltal i förvaltningsberättelsen
  • … som underlättar bedömningen av föreningens ekonomi
 • Förluster
  • En BRF som visar förlust i årsredovisningen ska kommentera i förvaltningsberättelsen hur årets förlust påverkar föreningens möjlighet att finansiera framtida ekonomiska åtaganden
  • Kommer till exempel avgifterna att behöva höjas?
 • Kassaflöde
  • Alla BRF ska ha en kassaflödesanalys i sin årsredovisning
  • Även mindre föreningar

Nyheterna gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare. Det innebär att föreningen bör se över utformningen av sin redovisning redan från början av 2023, som en förberedelse för nästa årsredovisning.

 

Ändringar i fastighetsmäklarlagen

Objektbeskrivningen för en bostadsrätt ska från år 2023 innehålla en uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning.

 • Bostadsrättens andel av föreningens lån behöver räknas fram

Nyheten gäller från och med 1 januari 2023. Det innebär att alla BRF bör förbereda sig redan nu och se över rutinerna, så att de kan ta fram uppgift om nettoskuldsättningen till mäklare.

 

Kontakta oss om föreningens årsredovisning

Vi följer självklart utvecklingen för bostadsrättsföreningar som är kunder åt oss. Är din förening inte kund hos oss ännu? Kontakta oss i så fall om hur vi kan hjälpa föreningen med årsredovisningen och andra ekonomiska frågor.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.