Graf som visar utvecklingen av KPI under maj 2021-maj 2022
KPI maj 2021-maj 2022 (Graf © Peter Berg, peter@hpberg.se)

De senaste månaderna har inflationen (prisökningarna) tagit fart i en takt som vi inte har sett på decennier. I maj 2022 mätte Statistikmyndigheten SCB inflationen till 7,2 % för KPIF och 7,3 % för KPI. Det är den högsta inflationen sedan 1991.

KPI – Konsumentprisindex. Detta mått brukar användas i avtal för att kompensera för prisförändringar.

PKIF – Konsumentprisindex med fast ränta. Detta mått använder Riksbanken i sin målsättning för penningpolitiken.

 

Justera dina priser med minst inflationen

Tänk på att anpassa din prissättning till den nya situationen. Om du inte kompenserar dig för åtminstone inflationen så innebär det i praktiken att du sänker dina priser. Det ska du undvika!

Prisökningarna påverkar alla i näringslivet och alla konsumenter. Du riskerar en dubbel effekt eftersom vi kan förvänta oss räntehöjningar i kölvattnet på inflationen. Då ökar både dina utgifter för verksamheten och dina utgifter för finansiering. Därför är det viktigt att du följer utvecklingen nu och agerar i din prissättning. Det är också därför vi uppmanar dig att kompensera dig för åtminstone inflationen.

 

Senaste året med KPI och KPIF

Vi har hämtat underlaget för utvecklingen från SCB.

Här ser du årsförändringen månad för månad för maj 2021 till maj 2022. Årsförändringen innebär att varje månad jämförs med samma månad året innan, till exempel jämförs maj 2021 med maj 2020.

Årsförändring (%)
År Månad KPI KPIF
2021 Maj 1,8 2,1
Juni 1,3 1,6
Juli 1,4 1,7
Augusti 2,1 2,4
September 2,5 2,8
Oktober 2,8 3,1
November 3,3 3,6
December 3,9 4,1
2022 Januari 3,7 3,9
Februari 4,3 4,5
Mars 6,0 6,1
April 6,4 6,4
Maj 7,3 7,2

Grafen som illustrerar denna artikel har vi skapat med värdena i kolumnen ”KPI” som underlag.

 

Kontakta oss om indexomräkning

I denna artikel har du länkar till källmaterial från SCB. Länkarna hjälper dig att följa utvecklingen och göra beräkningar för prissättningen i ditt företag.

Du är också välkommen att vända dig till din kontaktperson hos oss, om du behöver hjälp med indexomräkning och resonemang kring din prissättning.

Vänd dig med förtroende till oss. Vi har kompetensen och viljan att hjälpa dig. Du får fast paketpris – Och den löpande rådgivningen ingår!

Kommentarsfunktionen är avstängd.