Fasadskylt Försäkringskassan
Bild: Jonas Engholm (Wikimedia Commons, har beskurits)

Regeringen har redan lämnat tre extra ändringsbudgetar för 2021 till riksdagen och skickat ut ett antal pressmeddelanden. Här ser du några viktiga nyheter.

 

Sjukintyg från dag 22, tillfälligt undantag

Regeringen ska förlänga undantaget från sjukintyg till arbetsgivaren för de första 14 dagarna så undantaget gäller till 30 april 2021.

Försäkringskassan hade länge ett ytterligare undantag till dag 21, men gick tillbaka till att begära sjukintyg från dag 15 den 1 november 2020. Undantaget kom bara att gälla drygt en månad.

Försäkringskassan har återinfört undantaget, så att under perioden 15 december 2020 – 31 januari 2021 kräver de sjukintyg först från dag 22. Men se upp med att olika tidsgränser gäller vid sjukdom, vab och smittbärarpenning.

 

Lägre arbetsgivaravgifter för unga, tillfällig sänkning som tidigareläggs

Regeringen har redan tidigare gått ut med att arbetsgivaravgifterna ska sänkas för ungdomar under perioden april 2020 till mars 2023. Sänkningen kommer nu att tidigareläggas tre månader, så att den gäller redan från januari 2021 till mars 2023.

 

Stöd för korttidsarbete med permittering upp till 80 %

Regeringen förbereder en proposition till riksdagen om förlängning av korttidsarbetet med sju månader till 1 december 2020 – 30 juni 2021. Staten ska ta en större del av kostnaderna än förut. Under perioden 1 januari – 31 mars 2021 återinförs dessutom möjligheten till 80 % permittering.

I förslaget ligger också ett förbud mot värdeöverföringar (till exempel beslut om utdelning) under 2 månader före, under och 6 månader efter stödperioden. Observera att förbudet gäller redan för beslut, även om det inte genomförs.

 

Sammanställning av coronastöd för 2021

Vi har tagit fram en översikt över coronastöden som ska gälla i år, för att hjälpa dig få överblick.

 

Kontakta oss om din resultatplanering och inkomstplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om hur just du och ditt företag påverkas av de olika coronaåtgärderna. Alla beslut är inte fattade ännu, men vi hjälper dig att bedöma konsekvenser och välja åtgärder!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.