Omställningsstöd för förändring
(Bild: Kai Stachowiak, Public Domain Pictures, beskuren)

Regeringen har presenterat ett nytt stöd för företag som har blivit drabbade av coronapandemin: Omställningsstöd. Stödet riktar sig till företag som har tappat mycket av sin omsättning – kanske hela. Företagen får inte kompensation för den tappade omsättningen, men hjälp med en del av sina fasta kostnader. På så sätt får de drabbade företagen tid på sig att hitta nya vägar framåt – tid för omställning.

 

Vilka är villkoren för stödet?

Hur mycket pengar ett företag eller en organisation kan få hjälp med beror på hur mycket omsättningen har sjunkit. Alla följande villkor ska uppfyllas.

  • Omsättning minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret (kalenderåret 2019 för många)
  • Omsättningen ska ha sjunkit minst 30 % för mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019
  • Din verksamhet ska ha F-skatt för att få stöd

 

Hur mycket kan stödet uppgå till?

Stödet kommer att vara mellan 22,5 % och 75 % av de fasta kostnaderna under mars och april 2020 – exklusive lönekostnader. Maximalt ska stödet kunna uppgå till 150 miljoner kr per företag.

Undantaget för lönekostnader beror säkerligen på att vi har andra stödåtgärder på det området, såsom korttidspermittering och sänkta arbetsgivaravgifter.

Preliminärt ser beräkningen ut så här. Stödet är 75 % av de fasta kostnaderna, om företaget har tappat hela omsättningen. Annars räknas stödet om i förhållande till hur mycket företaget har tappat i omsättning.

  • Exempel: Företaget har tappat 60 % av omsättningen under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019
    • … och de fasta kostnaderna under mars och april 2020 uppgår till 500 000 kr exklusive lönekostnader
  • Beräkning: Fasta kostnader 500 000 kr x 75 % = 375 000 kr x Tappad omsättning 60 % = Omställningsstöd 225 000 kr (45 % av de fasta kostnaderna)

Skatteverket har publicerat en beräkningshjälp på sin hemsida. Steg 1 är att göra en beräkning av om det överhuvudtaget går att få stöd och i så fall med hur mycket. Steg 2 är att ansöka om stödet. Vi hjälper dig självklart under hela processen. Vi har semesterstängt under tiden 13-31 juli, men under hela augusti månad har vi kapacitet att hjälpa dig.

 

Hur går det till att få stödet?

Skatteverket betalar ut stödet till skattekontot. Regeringen har dock inte tagit fram något färdigt förslag ännu, så du kan inte ansöka nu. Ansökan gör du hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti.

 

Vad är syftet med stödet?

Stödet ska underlätta två saker.

  1. Hjälpa företag att klara sig igenom den akuta krisen
  2. Underlätta för företag att ställa om verksamheten

Regeringen anger som exempel restauranger som behöver sälja mer som hämtmat, taxi som övergår till varuleveranser eller tillverkningsföretag som ändrar produktionen till sjukvårdsmaterial. Stödet ska dock gälla alla branscher.

 

Regeringen återkommer med färdigt förslag

Regeringen ska ta fram förslag till regler för omställningsstödet. Regeringen behöver dock samråda med EU-kommissionen under arbetet, eftersom det handlar om ett statsstöd som måste godkännas av EU innan vi kan införa det i Sverige.

Regeringen återkommer därefter i en extra ändringsbudget, med mer information om när och hur du gör ansökan. Sedan ska reglerna godkännas i riksdagen. Finansdepartementet bedömer att uppåt 180 000 företag kan komma att få rätt till stödet.

Målet är att reglerna ska börja gälla den 1 juli 2020, men de avser alltså mars och april 2020. Reglerna gäller från och med den 22 juni 2020, men avser alltså mars och april 2020.

 

Regeringens information

Omställningsstödet är nu beslutat och gäller. Stödet infördes genom den åttonde extra ändringsbudgeten.

I dagsläget har vi bara regeringens avsikt att införa stödet. Tidigare har dock stöden genomförts enligt de offentliggjorda avsikterna, så vi bör kunna förvänta oss även denna gång att avsikten blir verklighet. Stödet är nu beslutat och gäller.

 

Kontakta oss om hur omställningsstöd kan gälla ditt företag

Kontakta oss så hjälper vi dig att bedöma ifall omställningsstödet kan gälla ditt företag och i så fall med hur mycket. Vi känner ju till ditt företag när du anlitar oss och därför är vi ett bra bollplank för dig. Vi har semesterstängt under tiden 13-31 juli, men under hela augusti månad har vi kapacitet att hjälpa dig genom hela processen.

Kommentarsfunktionen är avstängd.