Kalender 2020
Bild: Ron, unsplash.com (har beskurits)

Regeringen har beslutat om förlängningen den 16 oktober 2020. Se vår helt uppdaterade artikel här.

Regeringen ska ta fram förslag till förlängning av omställningsstödet med tre månader, till att gälla även maj, juni och juli 2020.

 

Nuvarande omställningsstöd för mars-april 2020

Omställningsstödet infördes i juni 2020 i en åttonde extra ändringsbudget. Syftet var att ge stöd till företag som drabbades av coronapandemin och tappade mycket i omsättning. Ansökningstiden för stödet löpte ut den 31 augusti 2020. Reglerna beskrivs här.

Stödet har kritiserats för att bland annat vara för snävt. Många företag som har drabbats under månader efter mars-april, beroende på var i landet företaget finns och varierande säsongseffekter.

 

Förlängning av omställningsstödet till maj-juli 2020

Regeringens avsikt är nu att införa nya regler om omställningsstödet, så att det kan gälla även maj-juli 2020. Men först måste Sverige få tillstånd från EU-kommissionen till det nya statliga stödet (det befintliga stödet för mars och april infördes efter att Sverige fick EU-kommissionens godkännande). Därefter kommer regeringen att arbeta för få fram de nya reglerna så fort som möjligt.

 

Gränser för omställningsstödet

Stödet lämnas med upp till 75 % av företagets fasta kostnader under respektive månad, under följande förutsättningar. Följ länken ovan till vår artikel om omställningsstödet, där ser du hur stödet beräknas. Beräkningen ska göras på samma sätt för det förlängda stödet.

 • Mars-april 2020 (nuvarande regler)
  • Till företag som har tappat minst 30 % av omsättningen under mars-april 2020, jämfört med mars-april 2019
 • Maj 2020 (nya regler)
  • Till företag som har tappat minst 40 % av omsättningen under maj 2020, jämfört med maj 2019
 • Juni-juli 2020 (nya regler)
  • Till företag som har tappat minst 50 % av omsättningen under juni-juli 2020, jämfört med juni-juli 2019

 

Nästa steg för förlängningen

De nya reglerna är än så länge bara en avsiktsförklaring från regeringen.

Vi bedömer dock sannolikheten som hög för att EU-kommissionen kommer att ge sitt tillstånd och att regeringen därefter fullföljer sin plan. Avsiktsförklaringen är politiskt förankrad mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Därefter händer följande innan vi har de nya reglerna på plats.

 1. Finansdepartementet sänder ut en promemoria med förslag till regler på remiss
 2. Efter remissomgången utarbetar regeringen ett färdigt förslag för överlämning till riksdagen
  • Eventuellt efter juridisk granskning av Lagrådet
 3. I riksdagen behandlas propositionen i finansutskottet
  • Som rekommenderar riksdagen vad som ska beslutas
 4. Riksdagen beslutar om de nya reglerna

Om regeringen har fått befogenhet av riksdagen att fatta beslut i en förordning kan det gå fortare.

Corona-åtgärderna har hittills snabbehandlats. Processen för den åttonde ändringsbudgeten, som bland annat innehöll reglerna om omställningsstödet, tog knappt fem veckor från remiss av Finansdepartementets promemoria den 15 maj 2020 till riksdagens beslut den 17 juni 2020. Det är mycket kort tid i lagstiftningssammanhang. Vi bör kunna räkna med något liknande i det här fallet.

 

Kontakta oss om din resultatplanering

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om förutsättningarna för stöd till just ditt företag. Vi ber dig dock om förståelse för att förslaget inte är presenterat av Finansdepartementet ännu.

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.

Kommentarsfunktionen är avstängd.