scb statistiska centralbyrån prisbasbelopp

Statistiska Centralbyrån (SCB) har idag presenterat sin beräkning av prisbasbelopp 2017. Det blir 44 800 kr, en ökning med 500 kr från 2016.

Prisbasbelopp används till många saker

Prisbasbeloppet styr varje års beräkningar av bland annat bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten m m. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

Förhöjt prisbasbelopp

SCB har även beräknat det förhöjda prisbasbeloppet för 2017. Det blir 45 700 kr, också det en ökning med 500 kr från 2016.

Det förhöjda prisbasbeloppet används för beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI) och pensionspoäng.

Fastställs av regeringen

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet fastställs formellt av regeringen.

Kortfakta

Tips: På vår sida Kortfakta hittar du alltid gällande värden av alla möjliga slag!

Kommentarsfunktionen är avstängd.